શરણ આવ્યો

Standard

શરણ આવ્યો શામળીયા ગિરીધારી રે ,
વા’લા પ્રભુજી વિનતિ સુણજો મારી રે ….. શરણ ..

દીન બાળ હું વિનવું છું કર જોડી રે,
તુજ બાળમાં બુધ્ધિ છે બહુ થોડીરે , ….. શરણ ..

માયા મહીં તો લપટાયો તુજ બાળ રે,
દયા કરી પ્રભુ ઉગારજો આ વાર રે , ….. શરણ ..

પ્રેમ ધરી તુજ ચરણમાં હું લોટું રે,
તુજ વિણ મારા દિલ નથી કોઇ મોટું રે ….. શરણ ..

મોટા કેરું શરણું બાળક લે છે રે,
દિલની વાતો દાદા આગળ કે’છે રે ….. શરણ ..

દયા કરી પ્રભુ સીધો માર્ગ બતાવો રે,
મુજ અંતરમાં જીવનજ્યોત જગાવો રે. ….. શરણ ..

જ્યોત જાગતાં જીવન બને એકતાર રે,
માયા કેરો શિરથી ઉતરે ભાર રે. ….. શરણ ..

તુજ દરશનની દિલમાં રાખું આશ રે,
હવે દાસને કરો નહીં ઉદાસ રે. ….. શરણ ..

મુળજી કેરા પૂરજો મનના કોડ રે,
વ્હારે વ્હેલા ધાજો શ્રી રણછોડ રે. ….. શરણ ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s