સુણજે કનૈયા

સામાન્ય

કહું છું હું દીલડા કેરી વાત રે. …સુણજે કનૈયા
તું તો છે જગત કેરો તાત રે…સુણજે કનૈયા

મળવાનો દીલમાં બહુ છે ખંત રે …સુણજે કનૈયા
માયા નવ છોડે મારો તંત રે …સુણજે કનૈયા

મારા છે અવગુણ અતિ ઘણા…સુણજે કનૈયા
કામક્રોધ કેરી તો નહી મણા…સુણજે કનૈયા

મોહ ને લોભે વાળ્યો દાટ રે…સુણજે કનૈયા
માયાને જોઇએ સઘળા ઠાઠ રે …સુણજે કનૈયા

માયાએ દીધું મુજને ઝેર જે …સુણજે કનૈયા
માયા કરાવે કાળો કેર રે …સુણજે કનૈયા

અવગુણો સઘળા મારા ટાળજે …સુણજે કનૈયા
માયામાં ફસતાં મુજને વારજે …સુણજે કનૈયા

વળી વળીને વીનવું તુજને ખાસ રે …સુણજે કનૈયા
શરણું લેજે તવ મુળજી દાસ રે …સુણજે કનૈયા

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s