એક દીન જાવું જાણી

સામાન્ય

એક દીન જાવું જાણી મન એક દીન જાવું જાણી
રામ ભજી લે પ્રાણી મન , એક દીન જાવું જાણી….. એક…

સગાં સહોદર સાથ ન આવે સંતજનોની વાણી….. એક…
કંચનકાયા ચીતા ચડાવી સ્નાન કરે શીત પાણી….. એક…

સર્વ જીવ પર દયા કરો એ માંહી પ્રભુ છે જાણી….. એક…
રામનામની ધુન લગાવો, અંતર પ્રેમ જ આણી….. એક…

દાસ મુળજી ભવસાગર ડુબે તો હાથ પકડી લો તાણી….. એક…
દયા કરી પ્રભુ વહારે ધાજો હેતે સારંગપાણી….. એક…

Advertisements

One response »

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s