“સદગુરુ” DR. JITENDRA M. TRIVEDI

સામાન્ય

                                “સદગુરુ”

સદગુરુ મળતાં ભવસાગર માંહી કોઈ નથી ડુબ્યુરે.

સદગુરુ જેનો ઝાલે હાથ તેનું ભાગ્ય ખુલ્યુંરે.

સદગુરુ શિષ્યતણા યમદેવ હું’ને મારી હરખીરે,

સદગુરુ શિખવે અમરતાની રીત નચિકેતાસરખી રે.

સદગુરુ શરણું સંશય સબહરણું મહાસુખ કરણું રે,

સદગુરુ કરુણાથકી દુ:ખ પહાડ બનીજાય તરણું રે.

સદગુરુ કરશે કૃપાદ્રષ્ટિ જયારે પ્રભુ મળશે ત્યારે રે,

સદગુરુ સંગ વિનાની નાવ ડુબી જશે આરે રે.

ગુરુપુર્ણીમા ના દિવસે માતા પિતા ને સદગુરુના ચરણોમાં પ્રણામ સાથે….
ડોકટર. જિતેન્દ્ર મુળશંકર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

 1. TO DAY
  MY OLDER BROTHER “JITOOBHAI” CALLED AND ASK ME TO START WRITTING THE ABOVE BHAJAN.
  HE SAID, THIS YOU CAN PUBLISHED.
  I COULD NOT WAIT!
  I TYPED AND SEND THIS BHAJAN TO BHAI SURESH AND HARSH TO LET JITUBJAI KNOW….THAT I AM THANKING HIM TO JOIN WITH OUR PARENT’S “TULSIDSAL”
  HOPE,HE WILL LET ME PUBLISHED MORE OF HIS WORK.
  I DID WHAT HE ASKED ME TO DO.
  DR.
  Dr.JITENDRA MULSHANKER TRIVEDI WHO,LIVES WITH MY SISTER IN LAW, SON HARSH,WIFE HEMALI AND TWO GRAND DAUGHTER.
  ALSO, BOTH MY OLDEST SISTERS DR. BHANUBEN AND JYOTIBEN ARE LIVING WITH HIM

  THE TRIVEDIS ARE BLESSED BY GREAT SOULS OUR PARENTS.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s