સમય મારો સાધજે વ્હાલા – સંત ‘પુનીત’

Standard

સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા.

અંત સમય મારો આવશે ત્યારે, નહીં રહે દેહનું ભાન,
એવે સમય મુખે તુલસી દેજે, દેજે જમના પાન….. સમય મારો.

જીભલડી મારી પરવશ થાશે, ને હારી બેસું હું હામ,
એવે સમય મારી વ્હારે ચડીને રાખજે તારું નામ…… સમય મારો.

કંઠ રુંધાશે ને નાડીઓ તુટશે, તુટશે જીવનદોર,
એવે સમય મારા અલબેલાજી, કરજે બંસરીશોર. ….. સમય મારો. 

આંખલડી મારી પાવન કરજે, ને દેજે એક લ્હાણ,
શ્યામસુંદર તારી ઝાંખી કરીને, ‘પુનીત’ છોડે પ્રાણ. ….. સમય મારો.

સંત ‘પુનીત’

Advertisements

5 responses »

 1. નાસ્તિક મનુષ્ય પણ અંત ઘડીએ આ ભજન સાંભળે તો
  તેનો પણ કદાચ મોક્ષ થઇ જાય…..!!!

  પુનિત મહારાજની કૃપાથી જ તો……!!!

 2. સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા.

  અંત સમય મારો આવશે જ્યારે, નહી રહે દેહનું ભાન..(૨)..
  એ રે સમય મુખે તુલસી દેજે, દેજે જમુના પાન… સમય મારો…

  જીભલડી મારી પરવશ થાશે, ને હારી બેસું હું હામ..(૨)..
  એ રે સમય મારી વ્હારે ચઢીને રાખજે તારૂં નામ… સમય મારો…

  કંઠ રુંધાશે ને નાડીઓ તુટશે, તુટશે જીવનદોર..(૨)..
  એ રે સમય મારા અલબેલાજી, કરજે બંસરી શોર… સમય મારો…

  આંખલડી મારી પાવન કરજે, ને દેજે એક લ્હાણ..(૨)..
  શ્યામસુંદર તારી ઝાંખી કરીને, ‘પુનિત’ છોડે પ્રાણ… સમય મારો…
  સંત પુનિત
  ઘણાખરા બ્લોગ પર માણેલુ આ ભજન તો
  બીજી તરફ ધ્રુવ ભટ્ટ યાદ

  મૈ હું બંદા તેરા, મૈ હું આશિક તેરા
  મૈ તો દિવાના હું,મેરે સિજદો કા ક્યા?
  મૈ નમાજી બનું યા શરાબી બનું
  બંદગી મેરે ઘરસે કહાં જાયેગી?
  પ્રકૃતિ સાથેનો આ તાદાત્ય ભાવ દરેક ભારતીયને પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળતો રહ્યો છે. કદાચ આ આનંદને જ આધ્યાત્મિકતા કહેવાતી હશે?
  ‘નાના બાળકો દ્વારા ગવાતીપ્રાર્થના સંદ્રભે – તો લાવો, કેટલાં પાપ કર્યા છે એની યાદી બનાવી આપો. જઈને મહીસાગરમાં પધરાવી આવું એટલે બધાં છૂટીએ. પછી આવી ખોટી પ્રાર્થના ગાવાનું બંધ તો થાય. એક હારે બસ્સો છોકરાં દયામણાં અવાજે ‘મેં પાપ કર્યા છે…’ કહીને ગાતાં હોય તે મારાથી તો જોવાતું નથી.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s