વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે…

સામાન્ય

વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે
પર દુ:ખે ઉપકાર કરે તોયે મન અભિમાન ન આણે રે

સકળ લોકમાં, સહુને વંદે, નિંદા ન કરે કેની રે
વાચ કાછ મન નિશ્ર્ચલ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે

સમ દ્રષ્ટી તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માત રે
જીહ્ર થકી અસત્ય ન બોલે, પર ધન નવ ઝોલે હાથ રે

મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે
રામ નામ શું તાળી લાગે, સકળ તિરથ તેના તનમાં રે

વણ લોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે
ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતાં કુળ ઈકોતેર તાર્યા રે

– નરસિંહ મહેતા

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. Vaishnav Jan to tene kahiye
  Jay peer paraaye janneyray
  Par dukkhey upkar karey te, man abhiman na anney ray
  Sakal lokma Sahuney bandhey,
  Ninda Na karye kainee ray
  Baach kaachh, Man nischal Raakhey, dhan-dhan jananee tainee ray
  Samdrishi nay trishna tyagee, par-stree jaynay mat ray
  Vivihva thaki asatya na bolay, par-dhan nav jhaley haath ray
  Moh maaya vyaayey nahin Jeynay, dridth vairagya jana manma ray
  Ram-nam-shoom taalee laagee,
  Sakal teerth seyna tanma ray
  Vanloohee nay kapat rahit chhay,
  Kaam, Krodh nivarya ray
  Bhane Narsinhyo tainoo darshan karta kul ekotair taarya re.
  English Translation
  ___________________

  One who is a vaishnav, Knows the pain of others
  Does good to others, esp. to those ones who are in misery
  Does not let pride enter his mind,
  Tolerates and praises the the entire world
  Does not say bad things about anyone,
  Keeps his/her words, actions and thoughts pure
  O Vaishnav, your mother is blessed
  A Vaishnav sees everything equally, rejects greed and avarice
  Considers some one else’s wife/daughter as his mother
  The tongue may get tired, but will never speak lies
  Does not even touch someone else’s property
  Vaishnav…
  A Vaishnav does not succumb to worldly attachments
  Who has devoted himself to stauch detachment to worldly pleasures
  Who has been addicted to the elixir coming by the name of Ram
  For whom all the religious sites are in the mind
  Vaishnav…
  Who has no greed and deceit;
  Who has renounced lust of all types and anger
  The poet Narsi would like to see such a person
  By whose virtues, the entire family gets salvation
  Vaishnav…

  THIS IS FOR READERS TO SING OR READ ABOUT QUALITIES OF VAISNAV.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s