હૃદયના ભાવ – સંત ‘પુનીત’

સામાન્ય

હજારો ગાઉના છેટે, હૃદયના ભાવ દોડે છે,
ખરી એ પ્રેમની શક્તી, અદીઠા તાર જોડે છે.

વીના સંધાણ એ સાંધે, નહીં દોરી છતાં બાંધે,
પુકારે જીગરને સાદે, પાતાળો  સાત ફોડે છે.

મળે નહીં કોઇયે સાધન, નહીં જાવા તણું વાહન,
થતું જ્યાં પ્રેમ-આવાહન, હવાના અશ્વ દોડે છે.

નહીં દેખાય આંખોથી, ઉડે અદ્રશ્ય પાંખોથી,
‘પુનીત’ એ પ્રેમ નાકેથી, અબોલા બોલ દોડે છે.

 – સંત ‘પુનીત’

Advertisements

4 responses »

  1. હજારો ગાઉના છેટે, હૃદયના ભાવ દોડે છે,
    ખરી એ પ્રેમની શક્તી, અદીઠા તાર જોડે છે.

    વીના સંધાણ એ સાંધે, નહીં દોરી છતાં બાંધે,
    પુકારે જીગરને સાદે, પાતાળો સાત ફોડે છે.

    એકદમ સરસ..!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s