ગાઓ ગાઓ ગોવીન્દગુણ

સામાન્ય

ગાઓ ગાઓ ગોવીન્દગુણ ગાઓ,
આ અવસર નહીં આવે
લેજો લેજો તમે આજ લા’વો,
આ અવસર નહીં આવે.

કાયા કાચો કુમ્ભ છે, ફુટતાં ન લાગે વાર,
મોંઘો મનુષ્ય આ દેહ મળ્યો, માટે સફળ કરો અવતાર. … આ અવસર..

મારું તારું તું કરે, તેમાં સરે ન તારું કાજ,
સેવા કર તું શામળીયાની, જેથી રહે તુજ લાજ. . … આ અવસર..

કામ-ક્રોધમાં લપટાવાથી વણસે તારું કામ,
મોહ લોભથી છુટવા, તું તો લેજે હરીનું નામ. . … આ અવસર..

શીયાળ કેરી સો યુક્તીમાં, કામ ન લાગી એક,
એક યુક્તીથી આપે તરાશે, જેમ માંજારી કેરી ટેક. . … આ અવસર..

તુલસીએ તો પ્રેમમાં, ઝાલ્યો રામનો હાથ,
દ્રઢ નીશ્ચયને કારણે, કૃષ્ણ બન્યા રઘુનાથ. . … આ અવસર..

કાચબો – કાચબી ચઢ્યાં અગ્ની પર, પ્રભુમાં દ્રઢ વીશ્વાસ
અઢળક મેઘવૃષ્ટી કરી, તેની પ્રભુએ પુરી આશ. . … આ અવસર..

મુળજી મન નીશ્ચય કરી, લેજે પ્રભુનું નામ,
લાજ સોંપજે શામળીયાને, પછી તારે બીજું શું કામ? . … આ અવસર..

Advertisements

One response »

 1. OUR FATHER LIVED HIS LIFE WITH THIS WISDOM.
  WE WILL LIVE WHAT OUR PARENTS TAUGHT…….

  કાયા કાચો કુમ્ભ છે, ફુટતાં ન લાગે વાર,
  મોંઘો મનુષ્ય આ દેહ મળ્યો, માટે સફળ કરો અવતાર.

  મારું તારું તું કરે, તેમાં સરે ન તારું કાજ,
  સેવા કર તું શામળીયાની, જેથી રહે તુજ લાજ.

  કામ-ક્રોધમાં લપટાવાથી વણસે તારું કામ,
  મોહ લોભથી છુટવા, તું તો લેજે હરીનું નામ.

  WE NEED TO KEEP THE TRUTH AS A LIGHT OF THE PATH
  TO GUIDE THE LIFE.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s