પ્રભુ વસે ઘટ માંહી રે

સામાન્ય

પ્રભુ વસે ઘટમાંહી રે, શાને શોધો બા’ર ફરી,
કહું છું હું તો સાચું રે, ખોળો તેનું ધ્યાન ધરી. …. પ્રભુ

કામ, ક્રોધ માયા ને મમતા રખડાવે બા’ર,
જો તેને કબજે રાખો તો પ્રભુ મળે નિર્ધાર. . …. પ્રભુ

કામરાજને કેદ કરો તો ક્રોધ જશે જ ધરાર
માયા મમતા મરશે ત્યારે નહિ લાગે કોઈવાર. . …. પ્રભુ

પ્રભુ મેળવવા સહેલ નથી એ મરજીવાનાં કામ,
પ્રભુ મેળવવા દિલ ચાહે તો હૃદયે રાખો રામ. . …. પ્રભુ

અનેક ભક્તો પ્રભુએ તાર્યા, રાખ્યા નિજની પાસ,
’મુળજી’ને તું તારજે તે દાસ તણો છે દાસ. . …. પ્રભુ

Advertisements

One response »

 1. DEAR “BHAI”AND “BEN” HAS TOUGHT
  FROM MY EARLY CHILDHOOD AS I REMEMBEED AND HOW TRUE THEY HAVE TOUGHT IS FELT ALWAYS IN MY HEART

  પ્રભુ વસે ઘટમાંહી રે, શાને શોધો બા’ર ફરી,
  કહું છું હું તો સાચું રે, ખોળો તેનું ધ્યાન ધરી.

  THE CHILDRENS.GRAND CHILDRENS AND GREAT GRAND CHILDRENS OF BA SHARADA AND DADAJI ARE SAYING
  WE LOVE YOU …..AND “JAI RAMA JI KI”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s