મીઠો બોલ

Standard

કાનુડા તારી વાંસળીનો લાગે મીઠો બોલ,
મન બોલે, મુજ તન ડોલે, મારું ચિતડું હાલમડોલ. ….. કાનુડા…

રામ સ્વરુપ કૈકેયીમાને આપેલો તેં બોલ,
બાલ બની તુજ ગોદે ખેલું એવો તારો કોલ. . ….. કાનુડા…

કોલ જ કેરા કારણથી તેં લીધો કૃષ્ણ-અવતાર
નંદ જશોદા ગોદે ખેલ્યો, જગત તણો પ્રતિપાળ, . ….. કાનુડા…

જનકપુરીની બાળાઓ જે હતી દર્શન અભિલાષી,
શરદપુનમની રાતે રાસે ખેલ્યો તું અવિનાશી. . ….. કાનુડા…

એ દર્શન ‘મુળજી’ને આપો, ભવનાં બંધન કાપો,
દયા કરી દીન બાળને ચરણ કમળમાં સ્થાપો. . ….. કાનુડા…

Advertisements

3 responses »

 1. This reminds me Kavi Dayaram….

  શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું
  શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું
  મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

  જેમાં કાળાશ તે તો સૌ એકસરખું, સર્વમાં કપટ હશે આવું
  કસ્તૂરી કેરી બિંદી તો કરું નહીં, કાજળ ના આંખમાં અંજાવું
  મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

  કોકિલાનો શબ્દ હું સૂણું નહીં કાને, કાગવાણી શકુનમાં ન લાવું
  નીલાંબર કાળી કંચૂકી ન પહેરું, જમનાનાં નીરમાં ન ન્હાવું
  મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

  મરકતમણિ ને મેઘ દ્રષ્ટે ના જોવા, જાંબુ-વંત્યાક ના ખાવું.
  ‘દયા ’ના પ્રીતમ સાથે મુખે નીમ લીધો, મન કહે જે ‘પલક ના નિભાવું’
  મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

  – દયારામ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s