Suvichar-Gandhiji

સામાન્ય

આજનો સુવીચાર

સતત વીકસતા અને સાચી દીશામાં બદલતા રહો.

સતત વીકાસ એ જીવનનો નીયમ છે. 
જે માણસ પોતે અવીચળ અને તાર્કીક છે,
તેમ બતાવવા માટે
પોતાની જડ માન્યતાઓને વળગી રહેવા પ્રયત્ન કરે છે;
તે પોતાની જાતને જુઠી જગ્યાએ બેસાડેલી જ રાખે છે.

વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર – 9

સંવાદીતાવાળા થાઓ, આધારપાત્ર થાઓ, તમારી જાતને વફાદાર રહો

તમે જેમ વીચારતા હો,
તેમ જ બોલો
અને તેમજ કામ કરો. આમ એકવાક્યતા અને સંવાદીતાથી જીવવામાં જ
જીવનનો સાચો આનંદ છે.
તમારા વીચારોને સતત
શુધ્ધ બનાવતા રહેવાનું ધ્યેય રાખો,
અને બધું બરાબર આવી રહેશે.      

 

વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર

માણસોમાં રહેલી સારપને જુઓ અને તેમને મદદ કરો.

હું માણસોના સારા ગુણો જ જોઉં છું.
હું પોતે દોશોથી પર નથી,
માટે બીજાના દોશો જોવાનું વીચારી ન શકું.

વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર

સાતત્ય જાળવી રાખો.

પહેલાં એ લોકો તમારી ઉપેક્ષા કરશે,
પછી તમને હસશે.
પછી તમારી સાથે લડશે.
પછી તમે જીતશો.

             વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર.

 દરેક જણ એ માનવ છે. ‘

     હું એ કબુલ કરું છું કે, હું એક સાવ સામાન્ય માણસ છું, અને કોઈ પણ જીવીત માણસની જેમ મારી પણ ભુલ થઈ શકે છે. પરંતુ, મારી ભુલ કબુલ કરવા જેટલી નમ્રતા, અને ખોટે રસ્તેથી મારાં પગલાં પાછાં માંડવાની હીમ્મત મારામાં હોવાં જોઈએ.

 ” Everyone is human. “I claim to be a simple individual liable to err like any other fellow mortal… I own, however, that I have humility enough to confess my errors and to retrace my steps.”

             વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર

‘ આ ક્ષણનો પુરો ઉપયોગ કરો.’

     હું ભવીશ્યની કલ્પના કરવા નથી માંગતો. મને તો આ ઘડીની જરુરીયાત સમજવાની વધારે પડી છે. આ પછીની ઘડીમાં શું થવાનું છે, તેની ઉપર મને કોઈ નીયમન પરમાત્માએ આપ્યું નથી.

 Take care of this moment. “I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.”

              વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર

‘ કામ કર્યા વગર તમે ક્યાંય પહોંચી ન શકો.’

આચરણનો એક ઔંસ ઉપદેશોના અનેક ટન કરતાં વધારે અસરકારક છે.

              વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર

‘ માફ કરો અને જવા દો. ‘

      જે નબળા છે, તે કદી માફ કરી શકતા નથી. ક્ષમા એ વીરનું ભુશણ છે. આંખની સામે આંખ લેવાની વ્રુત્તીએ વીશ્વને અંધ બનાવી દીધું છે.

           વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર 

                    “તમારી જાતના માલીક તમે છો.”

તમારી પરવાનગી વગર કોઈ તમને હાની પહોંચાડી ન શકે.  

              વીશ્વને બદલવા માટે ગાંધીજીનો પાયાનો વીચાર 

 ‘તમારી જાતને બદલો.’

     તમે જગતને જે બનેલું જોવા માંગતા હો તે તમારે બનવું પડે. માનવ તરીકે આપણી મહાનતા જગતને નવો ઘાટ આપવામાં નથી. એ તો આપણી પોતાની જાતને નવા ઘાટમાં ઘડવામાં છે. 

 

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

4 responses »

  1. ભાઈ રાજેન્દ્ર,
    મને એક સદવીચાર આવે છે. આ સુવીચારોની અને તુલસીદલ પરનાં ભજનોની એમ બે ઈ-ચોપડી બનાવી હોય તો?
    તું જો બધું કોપી / પેસ્ટ કરી આપે ( વર્ડ ફાઈલમાં) તો હું એને એડીટ કરી સરસ પુસ્તક બનાવું.
    આપણે એ ચોપડી પી.ડી.એફ માં પણ મુકીશું, જેથી બધે તે વાંચી શકાય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s