Dutt Bavani and other Bhajans.

સામાન્ય
 • YouTube – Gujarati Dutt Bavani

  Can some one please let me know ifI can get lyrics of this bhajan in english. I cannot read or clearly understand gujarati. I only found the lyrics in
  http://www.youtube.com/watch?v=4Ho9DPrXW98 – 99k – CachedSimilar pages
 • Advertisements

  About dhavalrajgeera

  Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

  33 responses »

  1. Ohm Shree Gurudev Datt

   || SHREE DUTT BAAWANI ||

   Maala Kamandalu Lase Kar Nichala Man Damaru Trishool Vachala Kar Man Biraje, Ooncha Divya Haste Kamale Shubha Shankha Chakra Aeva Namun Vidhi Harisha Swaroop Dutt ||

   Jai Yogishwar Dutta Dayal, Tunj Ek Jagman Pratipad | Atrya Ansooya Karee Nimitta, Pragatyo Jagkaran Nischitta || 2 ||

   Brahma Hariharno Avatar, Sharanagatno Taranhar| Antaryamee Sat Chit Sukha, Bahar Sadguru Dwibhuja Sumukh ||4||

   Zodi Annapoorna Kar Manhya, Shaanti Kamandal Kar Sohaaya | Kyanya Chaturbhuj Shadbhuj Saar, Anant Baahu Tun Nirdhar || 6||

   Aavyo Sharane Bad Ajan, Utha Digambar Chalya Pran | Soonee Arjun Kero Saad, Reezyo Poorve Tun Saxat ||8||

   Deedhee Riddhi Siddhi Apar, Ante Mukti Mahapad Sar | Keedho Aaje Kem Vilamb? Tuj Vin Mujne Naa Aalamb || 10 ||

   Vishnusharm Dwija Taryo Aem, Jamyo Shraddhaman Dekhee Prem | Jambha Daityathee Trasya Dev, Keedhee Maher Ten Tyan Tatakheva ||12||

   Vistari Maya Ditisut, Indra Kare Hanavyo Toorta | Aevee Leela Kain Kain Sharva Keedhee Varnave ko te sarva || 14 ||

   Dodyo Aayu Sutne Kam, Keedho Aene Ten Nishkam | Bodhyaa Yadune Parashuram, Sadhya Dev Prahallad Akam ||16||

   Aevee Tari Krupa Agadha, Kem Sune Na Maro Sad | Dod Anta Na Dekh Anant, Ma Kar Adhavacha Shishuno Ant ||18||

   Joee Dwija Stree Kero Sneha, Thayo Putra Tun Nihsandeha.
   Smartugaamee Kalitaat Krupaad! Taaryo Dhobee Chheka Gamaar. ||20||

   Petpeedthi Taryo Vipra, Brahman Sheth Ugaaryo Kshipra | Kare Kem Na Mari Vhar, Jo Aanigam Ek Ja Var || 22 ||

   Shushka Kashtne Aanyan Patra, Thayo Kem Udaseen Atra | Jarjar Vandhya Keran Swapana, Karyan Safal Ten Sutana Krutran || 24 ||

   Karee Door Braahman Naa Kodha, Keedha Pooran Aenaa Kod | Vandhyaa Bhens Doozavee Dev, Haryun Daaridrya Ten Tatkhev || 26 ||

   Zalar Khaee Rizyo Aem, Deedho Suvarnaghat Saprem| Brahmanstreeno Mrut Bharthar, Keedho Sajivan Ten Nirdhar || 28 ||

   Pishach Peeda Keedhee Door, Vipraputra Uthadyo Shoor | Haree Vipramad Antyaj Hath,Rakshyo Bhakt Trivikram Taat || 30 ||

   Nimishmatre Tantuk Ek, Pahonchadyo Shree Shaile Dekh| Aekee Sathe Aath Swaroop, Dharee Dev Bahuroop Aroop || 32 ||

   Santoshya Nij Bhakt Sujat, Aapee Parchao Sakshat| Yavanrajnee Tadi Peed, Jatpatnee Tane Na Cheed || 34 ||

   Raamkrishna Roope Tain Aem, Keedhee Leelao Kai Tem | Taryan Patthar Ganikaa Vyadh, Pashupankhee Pan Tujne Sadh || 36 ||

   Adham Odharan Tarun Nam, Gata Sare Na Shan Shan Kam | Aadhi Vyadhi Upadhi Sarva, Tade Smaran Matrathee Sarva || 38 ||

   Moothchot Na Lage Jan, Pame Nar Smarane Nirvan | Dakan Shakan Bhensasur, Bhoot Pishacho Jand Asur || 40 ||

   Nase Moothee Dayeene Toorta, Duttadhoon Sambhadata Moort | Karee Dhoop Gaaye Je Aem, Duttabawani Aa Saprem || 42 ||

   Sudhare Tena Banne Lok, Rahe Na Tene Kyaanye Shok | Dasee Siddhi Tenee Thaya, Dukh Daridrya Tena Jay || 44 ||

   Bawan Guruware Nit Nem, Kare Path Bawan Saprem | Yathavakashe Nitya Niyam, Tene Kadee Na Dande Yam || 46 ||

   Anek Roope Aej Abhang, Bhajatan Nade Na Maaya_rang Sahastra Name Namee Ek, Dutt Digambar Asang Chhek || 48 ||

   Vandu Tujne Varamvar, Ved Shwas Tara Nirdhar | Thake Varnavata Jyan Shesha, Kona Rank Hun Bahukrutvesha || 50 ||

   Anubhav Trupteeno Udgar, Soonee Hase Te Khase Mar| Tapasee Tattvamasee E Dev, Bolo Jay Jay Shree Gurudev || 52 ||

   || Shree Avadhootchintan Shree Gurudev Dutta ||

  પ્રતિસાદ આપો

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

  w

  Connecting to %s