ભારતીય સંસ્કૃતિ…

સામાન્ય

 ભારતીય સંસ્કૃતિ

ભારતીય સંસ્કૃતિ વિષે સહુ કોઈ જાણકાર હોઈશું પણ તેની માહિતી મેળવવી જરૂરી છે.

આપણા કુલ 4 વેદો છે.

1] ઋગવેદ   2] સામવેદ   3] અથર્વેદ  4] યજુર્વેદ

કુલ 6 શાસ્ત્ર છે.

1] વેદાંગ     2] સાંખ્ય       3] નિરૂક્ત     4] વ્યાકરણ      5] યોગ        6] છંદ

આપણી 7 નદી

1] ગંગા    2]    યમુના    3] ગોદાવરી    4] સરસ્વતી    5] નર્મદા    6] સિંધુ    7]કાવેરી

આપણા 18 પુરાણ

1] ભાગવતપુરાણ  2] ગરૂડપુરાણ  3] હરિવંશપુરાણ 4] ભવિષ્યપુરાણ 5] લિંગપુરાણ 6] પદ્મપુરાણ 7] બાવનપુરાણ 8] બાવનપુરાણ 9] કૂર્મપુરાણ 10] બ્રહ્માવતપુરાણ 11] મત્સ્યપુરાણ 12] સ્કંધપુરાણ 13] સ્કંધપુરાણ 14] નારદપુરાણ 15] કલ્કિપુરાણ 16] અગ્નિપુરાણ 17] શિવપુરાણ 18] વરાહપુરાણ

પંચામૃત
દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, ખાંડ

પંચતત્વ
પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, અગ્નિ

ત્રણ ગુણ
સત્વ, રજ અને તમસ

ત્રણ દોષ
વાત, પિત્ત, કફ

ત્રણ લોક
આકાશ, મૃત્યુલોક, પાતાળ

સાત સાગર
ક્ષીરસાગર, દૂધસાગર, ધૃતસાગર, પથાનસાગર, મધુસાગર, મદિરાસાગર, લડુસાગર

સાત દ્વીપ
જમ્બુદ્વીપ, પલક્ષદ્વીપ, કુશદ્વીપ, પુષ્કરદ્વીપ, શંકરદ્વીપ, કાંચદ્વીપ, શાલમાલીદ્વીપ

ત્રણ દેવ
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ

ત્રણ જીવ
જલચર, નભચર, થલચર

ત્રણ વાયુ
શીતલ, મંદ, સુગંધ

ચાર વર્ણ
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ક્ષુદ્ર

ચાર ફળ
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ

ચાર શત્રુ
કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ

ચાર આશ્રમ
બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ

અષ્ટધાતુ
સોનું, ચાંદી, તાબું, લોખંડ, સીસુ, કાંસુ, પિત્તળ, રાંગુ

પંચ ગવ્ય

गाय का दूध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र

પંચદેવ
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, ગણેશ, સૂર્ય

ચૌદ રત્ન
અમૃત, ઐરાવત હાથી, કલ્પવૃક્ષ, કૌસ્તુભમણિ, ઉચ્ચૈશ્રવા ઘોડો, પાંચજન્ય શંખ, ચન્દ્રમા, ધનુષ, કામધેનુ, ધનવન્તરિ. રંભા અપ્સરા, લક્ષ્મીજી, વારુણી, વૃષ.

નવધા ભક્તિ
શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચના, વંદના, મિત્ર, દાસ્ય, આત્મનિવેદન.

ચૌદભુવન
તલ, અતલ, વિતલ, સુતલ, સસાતલ, પાતાલ, ભુવલોક, ભુલૌકા, સ્વર્ગ, મૃત્યુલોક, યમલોક, વરૂણલોક, સત્યલોક, બ્રહ્મલોક.

દેવાધિદેવ  મહાદેવ

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

 1. આવા સરળતાથી યાદ રહે તેવા ઉમેરવા વિનંતી
  त्रिफला- आंवला, हरड़ व बहेड़े के समभाग मिश्रण को त्रिफला कहते हैं।
  त्रिकुट- सौंठ, पीपल और काली मिर्च के समभाग मिश्रण को त्रिकुट कहते हैं।
  त्रिकंटक- गोखरन, कटेली और धमासा को त्रिकंटक कहते हैं।
  त्रिमद- वायविडंग, चिमक और नागरमोथा को मिला दिया जाए तो वे त्रिमद कहलाते हैं।
  त्रिजात- छोटी इलायची, तेजपात और दालचीनी के मिश्रण को त्रिजात कहते हैं।
  त्रिलवण- सेंधा, काला और विडनमक के मिश्रण को त्रिलवण कहते हैं।
  त्रयक्षार- यवक्षार, सज्जीखार और सुहागा का मिश्रण त्रयक्षार कहलाता है।
  त्रयमधुर- घृत, शहद और गुड़ को न्यूनाधिक मात्रा में मिला दिया जाये तो वह त्रयमधुर कहलाता है।
  त्रिगन्ध- गन्धक, हरिताल और मेनशिल के मिश्रण को त्रिगन्ध कहते हैं।
  चातुर्बीज- मेथी, अजवायन, काला जीरा, और टालो के बीजों के मिश्रण को चातुर्बीज कहते हैं।
  चातुर्जात- एकत्रित दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर को चातुर्जात कहते हैं।
  चातुर्भाद- एकत्रित सौंठ, मोथा, गिलोय और अतीस चार्तुभद्र कहलाता है।
  चतुरुष्ण- एकत्रित सौंठ, पीपल, पीपलमूल और काली मिर्च चतुरुष्ण कहलाते हैं।
  चतुःसम- हरड़, लौंग, सेंधा नमक और अजवायन एकत्रित होने पर चतुःसम कहलाते हैं।
  बला चतुष्टय- एकत्रित खरेंटी, सहदेई, कंधी और गंगेरु को बला चतुष्टय कहते हैं।
  पंच सुगन्धि- शीतल चीनी, लौंग, जावित्री, जायफल और सुपारी पंच सुगन्धि कहलाते हैं।
  पंचगव्य- गाय का दूध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र के मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं।
  पंच लवण- सेंधा नमक, काला मनक, विडनमक, सोंदल नमक और सामुद्रिक नमक
  पंचबल्कल- आम, बरगद, गूलर, पीपल, और पाकड़ इन पंचक्षीर वृक्षों की छाल के
  तृण पंचमूल- कुश, कांस, कांश डाम और गन्ने की जड़ों के मिश्रण को तृणपंचमूल कहते हैं।
  पंचपल्लव- आम, कैथ, बेल, जामुन और विजौरा के एकत्रित पतों को पंचपल्लव कहते हैं।
  अम्ल पंचक- विजौरा, संतरा, इमली, अम्लवेत और नींबू के मिश्रण को अम्लपंचक कहते हैं।
  लघुपंचमूल- एकत्रित शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, और गोखरू
  बृहत पंचमूल- अरणी, श्योनाक, पादल की छाल, बेल और गंभारी को बृहत पंचमूल कहते हैं।
  भिन्न पंचक- एकत्रित गुड़, घी, कुंधची, सुहागा और गूगल को भिन्न पंचक कहते हैं।
  पंचकोल- एकत्रित पीपल, पीपला मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ को पंच कोल कहते हैं।
  पंचक्षार- तिल क्षार, पलाश क्षार, अपामार्गक्षार, यवक्षार और सज्जीक्षार के मिश्रण
  षड्षूण- पंचकोल में यदि काली मिर्च मिला दी जाये तो वह षड्षूण कहलाता है।
  सप्त-धातु- सोना, चांदी, तांबा, वंग, पारा, शीशा, और लोहे को सप्त धातु कहते हैं।
  सप्त-उपधातु- स्वर्ण माक्षिय, शैप्य माक्षिक, नीला थोथा, मुरदासंग, खर्पर, सिंदूर और भंडूर
  सप्त-सुगन्धि- अगर, शीतलमिर्च, लोबान, लौंग, कपूर, केशर, दालचीनी, तेजपात और इलायची
  सप्त उपरत्न- वेक्रांत, राजावर्त, फिरोजा, शूक्ति (सीप), शंख, सूर्यकान्त और चन्द्रकान्त
  अष्टवर्ग- मेदा, महामेदा, कादोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषमक ऋद्धि और वृद्धि को अष्ट वर्ग
  मूत्राष्टक- गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंटनी, गधी, घोड़ी और हथिनी के मूत्र मिश्रण को मूत्राष्टक
  क्षाराष्टक- अपामार्ग, आक, इमली, तिल, ढाक, थूहर, और जौ। इसके पंचांग के क्षार तथा सब्जी
  नव उपविष- थूहर, आक, कलिहारी, चिरमिरी, जमाल गोटा, कनेर, धतूरा, और अफीम
  दशमूल- लघुपंच मूल और वृहत पंचमूल के मिश्रण को दशमूल कहते हैं।

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s