પૂજન શિવ શંકરનું કરીયે – મૂળશંકર ત્રિવેદી

સામાન્ય

પૂજન શિવશંકરનું કરીએ, સાચી શિખ અંતરમાં ધરીયે,
પ્રેમે પૂજી ભવસાગર તરીયે …………. પૂજન

મહિમા શિવમંદિરનો ગાઉં, અહર્નિશ દર્શને જાઉં,
અંતરે પ્રેમ ઘણો લાઉં …………..પૂજન

મંદિર પર ધ્વજ ફરકે પ્યારો, ભગવો રંગ તેનો રે ન્યારો
અનલરૂપ તેને રે ભાળો ……………પૂજન

અનલ જેમ દોષ બધા બાળે, મનના સહુ દોષ જ જે ટાળે,
પછી આવે મંદિરની પાળે ………….પૂજન

મંદિરમાં વૃષભ પ્રથમ સ્થાપ્યો, મહામંત્ર જગતને આપ્યો,
મહિમા તેનો ગૂઢ રહે વ્યાપ્યો ……….. પૂજન

વૃષભ જેમ ભાર ઘણો તાણે, સુખદુઃખને મનમાં નવ આણે,
સમજાવે છે પૂજન ટાણે ……………પૂજન

પૂજન પછી કુર્મ તણું થાયે, સમજતાં વહેમ સકલ જાયે,
મહિમા જો પ્રેમ ધરી ગાયે …………પૂજન

કુર્મ જેમ અંગો સંભાળે, મનુષ્યો માયા જો મારે,
થાયે ભવસાગરથી પારે ……….. પૂજન

પૂજન પછી ગણપતિનું કરતાં, અંતરમાં આનંદને ભરતાં,
રિદ્ધિસિદ્ધિ સ્વામીને સમરતાં,………….પૂજન

કટુવેણ કાન થકી સુણતાં, મસ્ત બની પેટ મહીં ભરતાં,
નાક તણી કિંમત સૌ કરતાં………….પૂજન

દર્શન ત્યાં તો દાદા તણું થાયે, અંતરમાં પ્રેમ ઘણો આવે,
દાદા નિજ ધર્મ જ સમજાવે ………….પૂજન

પ્રહારો જગ્ત તણા સહેજો, કટુ વેણ કોઇને નવ કહેજો,
સદાનંદ આનંદમાં રહેજો ………….પૂજન

વિષ વાણી કંઠ મંહી ઢાંકો, ઉદર કે જીભમાં નવ રાખો,
આનંદનો અમૃત રસ ચાખો ………….પૂજન

દર્શન પછી માત તણું કરતાં, અંતરના દોષ બધા ટળતા,
શાંતિ કેરા સ્થાન પરે ઠરતા ………….પૂજન

ઘંટનાદે આરતી ત્યાં થાયે, સઘળું તે જીવને સમજાવે,
સમજે ભવસાગર તરી જાયે ………….પૂજન

મુળજી તારો બાળક તો બોલે, નથી કોઇ માતપિતા તોલે,
શરણે રહી પ્રેમ મહીં ડોલે ………….પૂજન

મૂળશંકર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

8 responses »

 1. ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય…
  સ્વરઃ પંડિત જશરાજ

  .
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય
  ૐ નમઃ શિવાય…
  .

  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય..(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  હર હર ભોલે, નમ: શિવાય ….(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય.(૨)
  હર હર ભોલે, નમ:શિવાય…(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય.(૨)
  .

  રામેશ્વરાય, શિવ રામેશ્વરાય
  રામેશ્વરાય, શિવ રામેશ્વરાય …
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…
  રામેશ્વરાય, શિવ રામેશ્વરાય..(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય.. (૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…
  રામેશ્વરાય, શિવ રામેશ્વરાય..(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય…
  .

  ગંગાધરાય, શિવ ગંગાધરાય (૨)
  ગંગાધરાય, શિવ ગંગાધરાય…(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય,
  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  .

  જટાધરાય, શિવ જટાધરાય (૨)
  જટાધરાય, શિવ જટાધરાય (૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય
  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  .

  સોમેશ્વરાય, શિવ સોમેશ્વરાય (૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)

  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય
  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  .

  વિશ્વેશ્વરાય, શિવ વિશ્વેશ્વ્રરાય (૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  વિશ્વેશ્વરાય, શિવ વિશ્વેશ્વરાય…(૨)
  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)
  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય..
  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  .

  કોટેશ્વરાય, શિવ કોટેશ્વરાય (૨)

  કોટેશ્વરાય, શિવ કોટેશ્વરાય…(૨)

  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)

  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય..
  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)

  હર હર ભોલે નમ: શિવાય…(૨)

  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય..
  ૐ નમઃ શિવાય..
  .

  ૐ નમઃ શિવાય..(૨)

  ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમઃ શિવાય..(૨)
  ૐ…..ૐ….ૐ….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s