આત્મા નુ મિલન – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

આત્મા નુ મિલન – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
————————————————————-

જેના માટે સતત સ્મરતો તે મુકી જોને ચાલ્યો,
તારા સાથે રમત રમતો ના કદી જોને ફાવ્યો.

એતો મારા હ્રુદીએ રમતો ખેલ છોડીને ચાલ્યો,
મનને મારી સ્મરણ છુટતા કેવો સરકીને ચાલ્યો.

મ્રુત્યુ મોઘુ મરણ મલતા હાશ સાથે લઈને,
સૌને છોડી સતત સ્મરતા શ્રી હરી ને જ પામ્યો.

માયામા તુ રમત રમતા ના કદી તુ ફસાયો,
મોઘેરા આ જીવન જીવતા જીવ ત્યજી ને તુ ચાલ્યો.

ના આસુડા સ્વજન મુકજો મ્રુત્યુની આ ઘડીએ,
સિતારામ સ્મરણ કરતા રાજ જીવી ને ચાલ્યો.

મારુ તારુ મનના કરતો મોઘી આ જીન્દગી મા,
જીવી ચાલ્યો જીવ તુ જીવી ચિદાનન્દે ધરામા.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

6 responses »

 1. ના આસુડા સ્વજન મુકજો મ્રુત્યુની આ ઘડીએ,
  સિતારામ સ્મરણ કરતા રાજ જીવી ને ચાલ્યો……..
  Nice one, Rajendrabhai…….BhaktiPanthe..there is the Salvation !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Please visit my Blog & read 4 Posts on Health…Your comment as a Doctor appreciated very much for ALL Posts…the READERS of this Blog are alsi invited !

 2. સુંદર ભાવો.

  જીવનનું આ અંતિમ સત્ય સમજાય જાય તો આખુ જીવન મંગલમય બની જાય. બસ આ રમત છે, આ ખેલ છે અને તેને આનંદથી રમવાનો છે. હાર શું ને જીત શું? રમવાની જ મજા. અને રમ્યાં પછી હાશ ! નીંરાતે બેસવાની પણ મજા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s