મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા – ’મીરાબાઈ’

સામાન્ય

મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા
–મુખડાની માયા લાગી રે

મુખડું મેં જોયું તારૂં સર્વ જગ થયું ખારૂં
મન મારૂં રહ્યું ન્યારૂં, મોહન પ્યારા
— મુખડાની માયા લાગી રે

સંસારીનું સુખ એવું,ઝાંઝવાના નીર જેવું
તેને તુચ્છ કરી ફરીએ રે, મોહન પ્યારા
— મુખડાની માયા લાગી રે

સંસારીનું સુખ કાચુ,પરણીને રંડાપો પામું
એને ઘેર શીદને જઈએ રે મોહન પ્યારા
— મુખડાની માયા લાગી રે

પરણું તો પ્રીતમ પ્યારો,અખંડ સૌભાગ્ય મારો
પ્રાણતાનો ભેદ તાર્યો રે મોહન પ્યારા
— મુખડાની માયા લાગી રે

’મીરાબાઈ’ બલિહારી, આશા મને એક તારી
હવે હું તો બડભાગી રે મોહન પ્યારા
— મુખડાની માયા લાગી રે

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

 1. Good news of past AND NOW!! —- મુખડાની માયા લાગી રે

  ________________________________________
  From: Carlos G. Vallés [mailto:carlos@carlosvalles.com]
  Sent: Monday, March 08, 2010 5:02 AM
  To: rmtrivedi@comcast.net
  Subject: Re: મુખડાની માયા લાગી રે

  I’m glad the family is increasing, Rajoo. I’m doing well to in my writings and meetings with good friends and quiet life. Love and blessings, Father Valles

  —– Original Message —–

  From: Dr. Rajendra Trivedi
  To: carlos@carlosvalles.com
  Sent: Sunday, March 07, 2010 11:35 PM
  Subject: મુખડાની માયા લાગી રે

  Listen ‘Meerabai’s Bhajan on

  http://geet-gunj.blogspot.com/2010/03/blog-post_07.html

  Dear Father,

  Pranam. Hope all is well with you.

  I was listening and thinking for you and your favorite bhajan.

  To day,After my two major surgery of Feb 21 and 29th 2008 god and blessings and love keep me going.

  Father we had a function today for baby showers for our second son, who will be father with twin boys in June.

  With love

  Rajoo
  Leave a Comment

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s