હોળી – દિનેશ ઓ.શાહ,

સામાન્ય

Dear Loved Ones,

The following is the poem that came out of my heart on Holi-Dhuleti. Of course, it is sad and philosophical, but do not assume or extrapolate that I must be crying!. I am as strong as I have been and doing things that will help future generations and I feel happy about it. But I thought I should share with my loved ones all my creative activities. With best wishes and love,

હોળી

વ્હાલી તારા વ્હાલની પળ મેં સદા ઝંખ્યા કરી
તુજ યાદોની મીણબત્તી મેં સદા બાળ્યા કરી
નવ કદી હોલાઈ એ જીવનના વંટોળ મહી
એ ઝળકતી રહી સદા તુજ મધુરા સ્મિત સમી….વ્હાલી તારા

ન લાગે એ વિજળી કે ગગનના સૂરજ સમી
આભના તારલા કે ના શીતળ પૂનમના ચાંદ સમી
તારી યાદો લાગે મુજને પળ પળ પ્રાણવાયુ સમી
મારુ જીવન ને તુજ યાદો,બન્ને જલતા જ્વાળા મહી ..વ્હાલી તારા

હોળીના બે જ દ્રષ્યો, સળગે હોળી બીજુ ઉડે ગુલાલ
મારે રદય વિરહની હોળી ભલે ઉડાડે સૌ ગુલાલ
બળતી આ મીણબત્તી કેમ બમણું તેજ આપી રહી?
હસતાં વદને બનેં છેડે, સદાય મેં બાળ્યા કરી! ….વ્હાલી તારા

દિનેશ ઓ.શાહ, નડિયાદ,ગુજરાત, ભારત

The First Charles Stokes Professor and Founding Director Emeritus of the Center for Surface Science and Engineering (1984-2008), 425 Chemical Engineering Department,
University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA
Phones: 352-392-0877 (office) 352-378-3242 (home) 352-871-4993 (mobile)
Email: dineshoshah@yahoo.com
Website: http://www.che.ufl.edu/shah/GroupPublications.html
AND
Dinesh O. Shah, Founding Director (2008-Present)
Shah-Schulman Centre for Surface Science and Nanotechnology,
Dharmsinh Desai University, Nadiad, 387001 Gujarat, India
(Mobile Ph: 91-94290 62293) Majic Jack Phone No: 352-450-1769

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s