સમય સાથે સરકતો – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

સમય સાથે સરકતો – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
* This Poem is Dedicated to My Beloved Friend Pandit Nandan Yashodhar Mehta of SAPTAK.
——————————————————–

સમય સાથે સરકતો,

જનમ થી મરણ આ જીવન.

પણ પછી જાવુ ક્યા?

પ્રેમ સાથે ખીલ ખીલ્યો,

છોડી ઘર આદર બનાવી,

હવે છોડી જાવુ ક્યા?

સાથ દે ના સ્વજન કે જન,

સ્વાસ છોડે શિવ બનીને,

ક્યા સુધી આ પરધરા પર,

રઝળવુ મુઝવતુ જનમ થી મન.

ચિદાનન્દે સ્મરણ કરતા નન્દન ન છોડી,

નન્દન આ જીવન છોડી,

રાજ છોડી સમય સાથે,

સમય સાથે સરકતો,

ચિદાનન્દે સ્મરણ કરતા,

સરકતો જનમ થી મરણ જીવન.

પણ પછી જાવુ ક્યા?

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
——————————————————–

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

9 responses »

 1. My Dear Friend Pandit Nandan Yashodhar Mehta demise on Friday March 26 the early morning in Amadavad,Gujarat,India.
  Since 1959, from Gujarat college Nandan was connected with me.
  My dear friend of 50+ years and Amadabad, Gujarat lost a legend.
  Pandit Nandan Mehta left behind a great Music life and SAPTAK Behind.
  The SAPTAK will go on.
  Nandan Yashodhar Mehta will stay in the heart of music lovers as Nad who is now reconnected with Nad Bramha.

  Geeta Rajendra Trivedi, M. D.
  Rajendra M.Trivedi, M. D.
  Trivedi Parivar
  http://www.bpaindia.org

 2. Navin Trivedi said…

  What a love you have for sastriya sangeet – I have attended number of such programmes of saptak. We really miss Pt Nandanbhai – Wish saptak will continue its activirties. Manjuben is capable of doing it.
  navin jai mahadev

  —————————————————–
  Pt. Nandan Mehta founder of Saptak has passed away on early morning of 26th March 2010
  26-3-2010

  With deep sorrow we announce the passing away of Pandit Nandan Mehta, one of the founders of Saptak, on 26th March 2010. The world of Hindustani Classical Music has lost one of its most respected crusaders, institution builders and performers. Born in an eminent family of Gujarat renowned for its scholarship and dedication to the arts and literature, Pandit Nandan Mehta received extensive training under the late Pandit Kishan Maharaj, the tabla maestro and doyen of the Banaras Gharana to emerge as an outstanding percussionist of the Banaras Baaj. In 1980, along with his wife and friends, he set up the Saptak Trust, which established the Saptak School of Music – a centre dedicated to the learning of Hindustani Classical Music. With his formidable administrative talent he became the moving force behind Saptak’s programmes, including the Saptak Annual Festival – one of India ’s most popular festivals dedicated to classical music. In 2004 he oversaw the founding of Saptak Archives – a repository of recordings of Indian Classical and traditional music for students, teachers, researchers and connoisseurs.

  He was honoured with the Sangeet Natak Academy Award of the Government of India and Gaurav Puraskar of the Government of Gujarat. His profound contribution to the world of music as a patron, performer and mentor will remain etched in the hearts of all music lovers. We pay homage to the departed soul.

  Courtesy : SAPTAK SCHOOL OF MUSIC

 3. Dr.Hanskumar Patel Said on March 30th…

  ” everyone has to go one day, so what nature does is great!!!!
  may his soul rest in peace.”

  2010/3/28 Dr. Rajendra Trivedi

  The great talent and founder of SAPTAK and My Friend of 50+ years DEAR NANDAN MEHTA has left the world on early morning Friday March 26th 2010.

  He left SAPTAK IN the hands of HIS TWO DAUGHTERS AND MANJUSHREE MEHTA.

  All Music lovers and World famous musicians will miss him.

  Next Year SAPTAK will be dedicated to Dear Nandan.

  Rajendra Trivedi,M.D.
  http://www.bpaindia.org

 4. From: Naren Phanse [mailto:captnarendra@gmail.com]
  Sent: Tuesday, March 30, 2010 10:25 AM
  To: rmtrivedi@comcast.net
  Subject: Re: My Dear Friend Pandit Nandan Yashodhar Mehta –

  “સમય સાથે સરકતો – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી”

  ‘રાજ’ભાઇ
  તમે આપેલી ભાવાંજલિ તમારા પ્રેમાળ સ્વભાવ તથા સહૃદ પ્રત્યેનું સ્નેહબંધન દર્શાવે છે. મને અત્યાર સુધી જાણ નહોતી કે સ્વ. નંદન મહેતા બૅરીસ્ટર યશોધર ન. મહેતાના સુપુત્ર હતા. “સમય સાથે સરકતો”ના શિર્ષક હેઠળ “સરી જતી રેતી”ના સર્જકનો અણસાર આપી તમે તમારા સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસનો પણ ખ્યાલ આપ્યો!

 5. Niranjan Shah send the email says
  ” WE SAW BARRISTER YASHODHAR MEHTA IN SCHOOL DAYS AFTER READING ‘SARI JATI RETI’. FOR LAST FEW YEARS MY SON ATTENDS ‘SAPTAK’ EVERY YEAR. HE IS IN CINCINNATI AT PRESENT. WE KNOW PADMASHRI PANDIT VISHWAMOHAN BHATT VERY WELL. HE PERFORMED TWICE HERE. I HAVE ATTACHED OUR PICTURE WITH PANDITJI. WE DID NOT KNOW YOUR INTEREST IN MUSIC WORLD. WE KNOW ABOUT YOUR LITERARY ACHIEVEMENTS. WE ARE PROUD OF YOUR EXTENDED INTEREST. REGARDS TO DR. GITABEN.” NIRANJANBHAI, MADHUBEN.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s