મારી જીન્દગી છે તુ! જાન્યુઆરી 11, 2009 – Rajendra Trivedi(Idea from Sufi Singer’s prayer)

સામાન્ય

Protected: મારી જીન્દગી છે તુ! જાન્યુઆરી 11, 2009

Filed under: Rajendra Trivedi — dhavalrajgeera @ 8:57 pm Edit This

મારી જીન્દગી છે તુ!
————-
ગમ યા ખુશી છે તુ,
મારી જીન્દગી છે તુ,
મારી જીન્દગી છે તુ.

સુખ ના દિવસોમાં તુ,
દુ:ખના દિવસોમાં તુ,
મારી જીન્દગી છે તુ.

જીન્દગીની સાથ તુ,
મ્રુત્યુ સમયે પણ  તુ,
મારી જીન્દગી છે તુ.

મારી સારી ઉમ્રમા,
એક જ કમી છે  તુ,
મારી જીન્દગી છે તુ.

સારી જીન્દગીમાં,
કેમ  તું  અજનબી?
મારી જીન્દગી છે તુ.

——————————————-

Rajendra  Trivedi –  (Idea from Sufi Singer’s prayer)

 
  P.S. Due to Yellow journalism  and  bad mouthing  this poem is back.for the family and friends,.
          Advised by  the attorney’s office to put it for surfers to read.

પ્રતિભાવો (4)

4 Responses to “Protected: મારી જીન્દગી છે તુ!”

 1. માર્ચ 3, 2009 at 3:09 am e

  I remember the great Sufi singer was singing the starting of this Gazal in Urdu…
  “Gama hai ya khushi hai tu
  meri Zindagihai tu ..
  Meri zindagi hai tu!”

  Thanks to late singer N.F-’Khan Saheb’ of Pakistan who sang this in Ajamer, India.

  Reply
 2. જુન 5, 2009 at 2:18 am e

  This is a blog for family and dear friends only.
  ‘Dhavalrajaeera’ is blessed by” KaliTulasi”.
  Also, known as Kavi Mulaji and Trivedi Parivar.
  Any one surfers or bloggers can connect for knowing about work we do and life we live for the best.
  If you wish to take part to be with our activity do call us or send us email to
  rmtrivedi@comcast.net.

  Keep Shining.

  http://www.yogaeast.net

  Reply
 3. જુન 10, 2009 at 1:20 pm e

  Reading the public comments on “Kavyasoor” was sad and abussive to Mr. Suresh Jani who used Rajendra Trivedi,M.D.
  He did not mean to miss lead any surfers.Rajendra as mention the idea of this poem.
  See TULSIDAL.
  Such public belitting is or such comments are ignored.
  He wrote this Poem written after the unusual event of February 2008.

  Esq.Trivedi and Esq.Shah  – Boston, Ma

  Reply
Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

One response »

 1. જીન્દગીની સાથ તુ,
  મ્રુત્યુ સમયે પણ તુ,
  મારી જીન્દગી છે તુ.
  સૂફી ગીતો તો તે છે જેને સૂફી સંતો દ્વારા લખવામાં આવે છે અને જે ભગવાનની ઇબાદત કરવા માટે ગાવામાં આવે છે. સૂફી શબ્દનો અર્થ જ જે દુનિયાથી અલગ છે, જે કોઇ માયા મોહમાં નથી,સૂફી ગીતમાં શ્રવણ રસની સાથે દ્રશ્ય તત્વ પણ હોય છે. એટલા માટે તે સાંભળનાર એટલો તરબતોર થઇ જાય છે અને પોતે ખુદાની નજીક હોવી અનુભૂતિ કરે છે.
  છવિ હજાર નમાઝ ફકર દી,
  તુ પંજ કિદિયા કરદા,
  બલેશાહ દા એક કોઇ મનકા,
  મૌલા મૌલા કરદા.
  હું તો આ કલામ પર આફરિન

  કાગા ટંડ હોલૈયા,સગલા ખાયો માંસ
  દો નૈના મત છુઓ,પિર દેખને કી આસ
  ઔર
  કાગા તન-મન ખાઇયો,
  ચુન-ચુન ખાઇયો માસ
  દો નૈના મત છુઓ,
  પિયા મિલન કી આસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s