“ઢોલ ગવાર શુદ્ર પશુ નારી, યે સબ તાડન કે અધીકારી.”- તુલસીક્રુત રામાયણ

સામાન્ય

તુલસીક્રુત રામાયણમા તુલસીદાસજીએ  લખુ છે….

“ઢોલ ગવાર શુદ્ર પશુ નારી,

યે સબ તાડન કે અધીકારી.”

આ વાત આજના જમાનામા કેટલાક અર્થ ઘટન કરવા અલગ અલગ ભાસ્ય ઘટન કરે છે.

આપના વિચારો જણાવશો.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સમ્પાદક

તુલસીદલ

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

5 responses »

 1. એ જમાના પ્રમાણે તુલસીદાસે લખી નાખ્યું ઢોલ,ગંવાર,શુદ્ર,પશુ નારી સબ

  તાડન(મારના,ધોકાના) અધિકારી.મૂળ રામાયણ ની ઘણી બધી વાતો આમાં

  નહિજ હોય,અને એવીરીતે મૂળ રામાયણ માં નહોય એવી વાતો પણ કવિની

  કલ્પનાએ ઉમેરી હોય.જેવુંકે હવે

  મોરારીબાપુ રામાયણ ના સ્થાપિત કથાકાર થઇ ચુક્યા છે.હવે એમની કથા

  સાંભળો એટલે બાપુ કહે તે જ સાભળવાનું.એમાં બાપુના વિચારો ઉમેરવાનું

  ખુબજ સ્વાભાવિક છે.બાપુ કહે મારો રામ વાલી નો વધ કરેજ નહિ.શ્રી રામે તાડ

  ના ઝાડ પાછળથી છુપાઈને વાલી ને સુગ્રીવ લડતા હતા ત્યારે તીર મારીને

  વધ કરેલો.હવે બાપુ ની રામ પ્રત્યે ની અથાગ ભક્તિએ શંકા કરી હોય કે રામ

  આવું છુપાઈને મારવાનું કામ નાકરે.જરૂર કઈ બીજું તથ્ય હોવું જોઈએ.હવે આ

  વાત રોજ થાય અને બાપુની કથા જ લોકો સાંભળતાં હોય તો ધીરે ધીરે સાબિત

  થઇ જાય કે રામે વાલી નો વધ નથી કર્યો.પછી મળું વાલ્મીકી અને તુલસીદાસ

  પણ ખોટા થઇ જાય.અને આવું બધું સમયાંતરે થતુંજ આવ્યું છે.શ્રી રામે એક

  શુદ્ર તપ કરતો હતો,બ્રાહ્મણો ની ફરિયાદ ના આધારે એનો પણ વધ કરેલો.એ

  જમાના પ્રમાણે યોગ્ય હશે.હવે આજે યોગ્ય ના લાગે.તો કથાકાર એ સાચી વાત

  ને છુપાવી શકે અથવા કહેજ નહિ.પછી કોઈ કહેશે સાચા શ્લોકો જ ખોટા છે કોઈ

  ના કહેવાથી ઉમેરાયા છે.પતિનું ખોટું ના દેખાય એટલે જાતે જ જતા

  રહેલા,સીતાજી નહિ એમનો પડછાયો હતો.

  વાલ્મીકિને કોણ પૂછે છે.સોનાનું હરણ હોય કદી? શ્રી રામ ક્ષત્રીય

  હતા.મનુસ્મૃતિ માં લખેલ છે કે ક્ષત્રિયોને શિકાર કરવા નો હક છે.જો એક રાજા

  કે ક્ષત્રીય એક હરણ કે બકરું પણ ના મારી શકે તો યુદ્ધ માં માણસો ને કઈ રીતે

  મારી શકે?વાલ્મીકી રામાયણ નો આધાર ટાંકીને એક જાણીતા કટાર લેખકે

  લખેલું કે રામસીતા ને હરણ નું માંસ પણ પ્રિય હતું.૧૪ વરસ જંગલ માં શું

  ખાધું?ખાલી ફાળો થી પેટ ના ભરાય ને રાક્ષશો સામે લડાય પણ નહિ.હવે એ

  જમાનામાં ક્યાં હાથ શાળો હતી કે રેશમના કીમતી વસ્ત્રો પહેરી શકાય.રેશમ ની

  શોધ તો ચીન માં થએલી.એ લોકો મૃગ ચર્મ ના વસ્ત્રોજ પહેરતા.

  લોકો તો જુવે એજ માને.સાચી વાતો ભૂલી જાય

 2. 1. Prabhu bhala kinha mohi sikha dinhi, marajadi puni tumhari kinhi.

  2. Dhola, nagaar, sudra, pasu, nari, sakala tadna ke adhikari

  This is from Sundarkand, part of Verse 58. Line 2 can be misleading without line 1. Otherwise, it will become word bite. To understand line 2, you need to understand pre- line 1.
  Ramayana is a beautiful story about Rama, Laxman, Sita and Hanuman and their life story. When Tulsidasji wrote Sunderkand, it is said that every other line was written by Hanumanji.
  Like many stories in hinduism, the stories are based on some truth and have a very profound meaning also. This verse 58 is a statement made by Ocean who is asking Rama forgiveness. Rama wanted to cross the ocean to reach Lanka and the ocean had to be crossed. However, the ocean would not let him pass. So, Ram takes his arrows out and wants to destroy the ocean and the ocean stated the verse 58 asking his forgiveness.
  The translation of these 2 lines is as follows.

  God has graced me by giving me a lesson and has made me a “marjadi” or told me my limitations (once again).

  The following things should be beaten – drum, country bumpkin, low caste, animals (cattle) and women.

  This, like many things in religion, on surface value seems senseless.

  Just remember any scripture written by great souls like Tulsidas is NEVER meaningless. There always is a deeper meaning to it.
  Let us take the word marjadi. The real meaning of marjadi is – mar means to die and jadi is a misnomer of jaye meaning to be born again. Thus marjadi means to die and be born again. This is in all essence another word for Samadhi. Hence the word Marjadi – meaning to die and be born again!

  Back to the verse, first line – now the true and most beautiful meaning is- I am grateful to God because he graced me with Samadhi!

  Line 2. The following things should be beaten – drum, country bumpkin, low caste, animals (cattle) and women.

  This line gives us the method to reach Samadhi!
  There are five obstacles to Samadhi and these obstacles have to be driven out (beaten out) before Samadhi can be reached. The five obstacles are Avidya (ignorance), Ego, Raga (attachment) Dvesha (hatred) and Abhivinesha (attachment to the body).

  Line 2 thus talks about driving out the five obstacles in order to reach Samadhi.

  1) Gavaar or country bumpkin – This obviously refers to Ignorance

  2) Drum refers to Ego. Just like a drum is hollow and has no substance, makes a lot of noise, a soul driven by Ego has no substance and makes a lot of unnecessary statements

  3) Naari or Women – Refers to attachment

  4) Animal – Dvesha a purely animalistic tendency to abhor

  5) Shudra – Refers to Abhinivesha or attachment to the body. The body is of low caste compared to the spiritual splendor of the soul!
  I think many kathakars and few politycians (especially in North India) in today’s times want women’s sympathy so that they can collect more money or votes. Therefore, they are misinterpreting this verse for material gain.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s