પોતાના દોષનો ટોપલો ભગવાન પર શા માટે!- Pt. Vijayshankar Mehta

સામાન્ય

આપણે દોષનો ટોપલો ભગવાન અને ભાગ્ય ઉપર નાખી દઈએ છિએ, બાકી વાસ્તવિકતા એ છેકે આપણો વર્તમાન એ ભુતકાળમા આપણે લીધેલા નિર્ણયોનુ પરિણામ છે. જયારે આપણે આ છટકબારી બંધ કરી દઈશૂ બધુ અરિસાની જેમ ચોખ્ખું થઈ જશે… આજે અખા ત્રીજને દિને તેના જ દોહામાંથી વાત સમજીએ
હરિના હો તો હરિ ઓળખો, પણ વણચાવ્યું બીડું કાં ભખો ?
તેણે સ્વાદ ન આવે રંગ ન થાય, ભગત ભગત લોકમાંહાં ગાય ;
જયાંહાં દૂહુવો ત્યાંહાં હરિ તો ખરો, વંદો તેહેની નિંદા કાં કરો ?
જયમ મછ પ્રત્યે માછી દે દાન, ત્યમ દંભ ભકત દૂહુવે ભગવાન.

હરિના બનો તો હરિને ઓળખી શકો. પણ ચાવ્યા વિનાનું બીડું શા માટે ખાઓ છો ?
આમ ખાવાથી તેના સ્વાદ કે રંગ જીભને લાગતા નથી. (આત્મવિચાર વિના કેવળ ધર્મના બ્રહ્યાચારોથી હરિમય થવાતું નથી.) છતાં લોકો તો આવા ભકતની પ્રશંસા કરે છે. પણ જેમ માછીમાર માછલીને મારવા તેને દાન આપે છે તેમ આવા દંભી ભકત પોતાનો સ્વાથૅ સાધવા માટે લોકોને લાલચમાં ફસાવી દુઃખી કરે છે અને એ રીતે જેની તે ભકિત કરે છે તે ભગવાનને જ દૂભવે છે – બદનામ કરે છે, કેમકે દરેક મનુષ્યમાં હરિ રહેલો છે એટલે કોઇને દૂભવો કે કોઇની નિંદા કરો તે હરિને દૂભવવા કે નિંદા કરવા બરાબર છે.

જગત-ભગતને વેર સદાય, હરિજન આપ્યું હરિનું ખાય ;
લોક લોભ-ઉપાય બહુ કરે, જમતા-રમતા સુખને સરે.
તે દેખી ન શકે સંસાર, કરે નિંદા અખા શિર લેઇ ભાર.

જગત અને ભગત વચ્ચે હંમેશા વેર હોય છે, એ બે વચ્ચે બહુ મોટો ભેદ હોય છે. હરિજન હરિનું આપેલું ખાય છે (તેટલાથી સંતોષ પામે છે) જયારે લોકો તો લોભથી વધુ ને વધુ મેળવવા જાતજાતના પ્રપત્ન કરે છે. હરિજન તો હરિનું આપ્યું ખાતાં ને રમતાં રમતાં પ્રભુપ્રાપ્તિનું સુખ ભોગવે છે. સંસારના લોકો તે દેખી શકતા નથી, તેથી તેમને વગોવે છે અને પોતાના માથા ઉપરનો દોષનો ટોપલો વધારે છે.

ભક્ત તો જો પ્રીછી ભજે, નહિ તો ફોતરામ ફાકે ને તાંદુલ તજે.
સર્વાવાસ લહ્યે હરિ મળે, નહિ તો વેઠે કંકોડી દળે.
એક સ્વામી સધળે વિસ્તર્યો,પછે અખા જાણો તે કરો.

સાચો ભકત હરિને સમજીને-આત્માના સ્વરૂપને ઓળખીને ભજે છે, તે સિવાયના બીજા માર્ગ ચોખાને તજીને ફોતરાં ફાકવા જેવા છે. સર્વમાં હરિ રહેલો છે એ સમજવાથી હરિ મળે છે, પણ તેને બદલે હરિને મંદિરો અને તીર્થસ્થાનોમાં શોધવા જેવા પ્રપત્નો કરવા તે વેઠે કંકોડી દળવા જેવા વ્યર્થ છે. એક હરિ સર્વત્ર વ્યાપેલો છે એમ સમજી લો, પછી ફાવે તો કરો.

પોતાના દોષનો ટોપલો ભગવાન પર શા માટે! – Pt. Vijayshankar Mehta
==================================================

અનેક વખત બને છે એવું કે આપણે ભલું કાર્ય કરી તો રહ્યા હોઇએ છીએ પણ અંદરથી આપણું મન તેનો સ્વીકાર નથી કરતું.

મનુષ્યની સામાન્ય માનસિકતા છે કે જ્યારે કોઇ કાર્યમાં મોટી સફળતા મળે ત્યારે પોતાના પુરુષાર્થના ગુણગાન કરે છે. પણ જ્યાં થોડી મુશ્કેલી ઊભી થાય કે અસફળતા મળે ત્યાં જ બધો દોષ ભગવાન અને નસીબ પર ઠાલવવા લાગે છે. આવું ન કરો, અસફળતાનો દોષ ભગવાન પર ઠાલવતા પહેલા વિચારી જૂઓ કે આપે કેવું કર્મ કર્યું છે.

“મેં ક્યારેય કોઇનું ખરાબ નથી કર્યું તો પછી ઈશ્વર મારી સાથે આવું વિપરિત શા માટે કરે છે!” આ આદર્શ વાક્ય આપણે વારંવાર રટતા હોઇએ છીએ. આપણી ઉપર આવેલી દુખની ઘડી સમયે પરમાત્માની વિરુદ્ધમાં બોલવામાં આવતું આ પહેલું વાક્ય છે. વિચારો, જો ઈશ્વર આપણને મળી જાય અને આ પ્રશ્ન આપણે તેમની સામે રજૂ કરીએ ત્યારે તેમનો જવાબ શું હશે? તેમનો જવાબ હશે કે એ સંભવ જ નથી કે આપ સારું કાર્ય કરો અને આપની સાથે ખરાબ થાય.

સર્વના માલિક એવા ઈશ્વરની અદાલતનો કાયદો કડક હોય છે. લીમડાનું બીજ રોપ્યું હોય અને કેરીનું વૃક્ષ ઉગે તે સંભવ નથી. પરમાત્મા કહે છે કે પાક ક્યારેય ખોટું નથી બોલતો. ઉગેલું વૃક્ષ જુઠ્ઠુ શા માટે બોલે કે મારું બીજ અન્ય હતું અને હું કંઇક બીજું ઉગ્યું છું! આવું ક્યારેય સંભવ નથી. મનુષ્યની વાત અલગ છે, પણ બીજ, વૃક્ષ, પાક ક્યારેય ખોટું નથી બોલતા.

ઉપરવાળા પાસે જ જવાબ માંગીએ કે આખરે મુશ્કેલી ક્યાં સર્જાય છે. ભગવાન પૂછી રહ્યા છે કે બીજ વાવતી વખતે ક્યાંક આપ બેભાન તો ન હતા, ભૂલ તો નથી કરી ને? કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, માત્સર્ય જેવા વિકારોમાં ડૂબેલા એવા આપણે દાવો કરીએ છીએ કે બીજ કેરીનું હતું અને વૃક્ષ ઉગ્યું લીમડાનું. નશામાં માત્ર દાવો રહે છે, સત્ય નહીં. ભગવાનનો દ્રઢ જવાબ છે, હું શુભ બીજના બદલામાં અશુભ પાક નથી આપતો.

અનેક વખત બને છે એવું કે આપણે ભલું કાર્ય કરી તો રહ્યા હોઇએ છીએ પણ અંદરથી આપણું મન તેનો સ્વીકાર નથી કરતું. મજબૂરી, કાયદાનો ડર, સમાજની મર્યાદાને કારણે ઉપરથી જ ભલું થાય છે, મન તૈયાર નથી રહેતું. પ્રત્યક્ષ પાપના હિસાબો તો નીચેની દુનિયામાં પણ રખાય છે, જ્યારે અપ્રત્યક્ષ રીતે કરવામાં આવતા ખોટા કાર્યોના હિસાબો ઉપરવાળા પાસે જ હોય છે. માટે પોતાની જાતને ઢંઢોળો, જેથી આપને પોતાની પીડાનો જવાબ મળે કે આખરે આપણી સાથે આવું કેમ થાય છે!

Response by Pragnaben Vyas.

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s