કાયાનું જુનું માળખું રે ! * દિનેશ ઓ.શાહ (ઊર્વશી ભુપેન્દ્ર શાહ ના સહકારથી)

સામાન્ય

Dear loved ones,

This morning I wrote the following poem. After writing the first two lines, I had a choice to write a serious poem or a humourous one. I chose the second option. I hope you like what I have written! My sister in law, Urvashi gave me lot of hints of what to add in this poem. The final poem contains many of her suggestions.

With best wishes, love and warmest regards,

Dinesh O. Shah

કાયાનું જુનું માળખું રે !

હેજી ટેકા રે મૂકી ને ટેકવું આ કાયાનું જુનું માળખું રે
રોજ સવારે પ્રભુને પુકારું કે લાંબુ કર મારું આયખું રે

ગાજર ને વિટામીન એ લીધું આંખોને અજવાળવા રે
ચવાનપ્રાશ બીકોમ્પ્લેક્ષ લીધા તાકાત ને વધારવા રે

સૂર્ય કિરણો વિટામીન ડીથી હાડકા મજબુત કરવા રે
ફોલિક એસીડ ગોળીઓ લીધી પેઢવા મારા ઢીલા રે

નાયાસીન ને લીપીટોરથી કોલેસ્ટરોલ ઘટાડવા રે
પૃનજુસ ને હરડે લઇ મારે આતરડા સાફ કરવા રે

ભેલપૂરી કે ફાફડા જલેબી જીભના સ્વાદ છોડવા રે
છાશ રોટલો ખીચડી મારે મન મનાવી જમવા રે

મંદિર મસ્જીદ માતાની દેરી નમન મારે કરવા રે
લાખ દુઃખોની એક દવા મારે રામનામ સદા રટવા રે

દિનેશ ઓ.શાહ (ઊર્વશી ભુપેન્દ્ર શાહ ના સહકારથી)
૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૦

The First Charles Stokes Professor and Founding Director Emeritus of the Center for Surface Science and Engineering (1984-2008), 425 Chemical Engineering Department,
University of Florida, Gainesville, FL 32611 USA
Phones: 352-392-0877 (office) 352-378-3242 (home) 352-871-4993 (mobile)
Email: dineshoshah@yahoo.com
Website: http://www.che.ufl.edu/shah/GroupPublications.html
AND
Dinesh O. Shah, Founding Director (2008-Present)
Shah-Schulman Center for Surface Science and Nanotechnology,
Dharmsinh Desai University, Nadiad, 387001 Gujarat, India
(Mobile Ph: 91-94290 62293) Majic Jack Phone No: 352-450-1769

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

3 responses »

  1. પિંગબેક: કાયાનું જુનું માળખું રે ! * દિનેશ ઓ.શાહ (ઊર્વશી ભુપેન્દ્ર શાહ ના સહકારથી) « હાસ્ય દરબાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s