Ustad Sultan Khan Friend and keeping Saptak connected – * Rajendra Trivedi, M. D.

સામાન્ય

Ustad Sultan Khan is a renowned Indian sarangi player and singer. He is known for his melodic control and capabilities. He is one of the members of the Indian fusion group Tabla Beat Science, along with Zakir Hussain and Bill Laswell.

He has taught big-time music producers such as Sukshinder Shinda and Ram Gopal Varma (Whos Has Played It On His Deyyam Film) to play the sarangi.

Ustad Sultan Khan gave his first performance at the All-India Conference at the age of 11, and since then has become to be recognized on an international scale, performing along with Pandit Ravi Shankar on former Beatle, George Harrison’s 1974 Dark Horse World Tour. He has won numerous musical awards, including being a recipient twice of the Sangeet Natya Academy Award, also know as the President’s Award, as well as being a recipient of the Gold Medalist Award of Maharashtra, and the American Academy of Artists Award in 1998. In 1997 he had the honor and privledge of playing for Prince Charles’ 50th birthday celebration.

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Khan_%28musician%29 )

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

8 responses »

 1. Subject: SULTANKHAN His voice AND HIS SARANGI

  Listen to MY FRIEND Sultan khan – FOR MANY YEARS.

  THANKS TO NANDAN MEHTA AND SAPTAK OF AMADAVAD WHO WERE THE CAUSE OF CONNECTION.

  Enjoy his voice ,Rekha Bhardwaj and Nasrat Da too…..

  Thanks to all who put these in youtube.
  Editor ,
  Tulsidal

 2. સુલતાનખાનજી સાથે નિરાંતે મળવાનું થયેલું. મારા એક મિત્ર અને ગુરુભાઈ જેઓ સોમનાથના મંદિર સાથે પૂજાવિધિ અને કર્મકાન્ડમાં સંકળાયેલા છે તેમને સુલતાનખાન સાથે ઘર જેવો સંબંધ. સોમનાથ આવે ત્યારે એમને ઘેર રોકાતા હોય છે….

  વ્યક્તિ તરીકે ખુબ જ મજાના માણસ. હિન્દુલેડી સાથે લગ્ન કર્યાં છે. ઘરમાં હિન્દુધર્મ પણ પળાય છે.

  આ લીંક પણ જુઓ જાપાની ડ્રમ અને તબલાં !

  – જુગલકીશોર.

  NET–ગુર્જરી: http://jjkishor.wordpress.com/

 3. Hard to accept….
  Trivedi Parivar

  Ustad Sultan Khan
  Ustad Sultan Khan (1940 – 27 November 2011) was an Indian sarangi player and singer who performed Hindustani classical music. He was one of the members of the Indian fusion group Tabla Beat Science, with Zakir Hussain and Bill Laswell. He was awarded the Padma Bhushan, India’s third highest civilian honor, in 2010.Early lifeSultan Khan was born near Jaipur in the princely state of Sikhar in the Indian Empire. He learned from his father Gulab Khan.CareerVery few people know that Ustadji started his career at Radio station Rajkot in Gujarat as 20 yr old boy. Just having come out of his native Sikar of Rajasthan state, he had only idea that Rajkot is quite near to Mumbai ( as told to him during his interview of radio job. In fact 1 hr for flight but took 18 hours to reach mumbai by road/rail). This was choosen in disguise as he had earnest urge to settle & show his talent to mumbai due to good classical music appreciation there. See reference below After having spent 8 yrs in Rajkot very happily, he had a chance to play with Lata Mangeshkar during her visit to Rajkot. That was the turning point for U. Sultankhan. There after he was transferred to Mumbai radio station & then the sky was the limit as he was not only deeply involved with mumbai classical music circuit but also with the film industry music. see reference belowKhan gave his first performance at the All-India Conference at the age of 11, and has performed on an international scale with Ravi Shankar on George Harrison’s 1974 Dark Horse World Tour.
  Page: ‎4,051 like this

 4. Rajendra M. Trivedi,M.D. shared Zakir Hussain’s status.from Facebook…..Zakirbhai said,

  “My esteemed mentor and elder brother, Ustad Sultan Khan, left our world a few days ago. The loss to the world is very great. As I head back to India, I am realizing my loss in a deeply personal way, while at the same time greatly appreciating his presence in my life. Many of you know that he and I traveled together around the world for twenty-five years. My heart goes out to his family, to his student and son Sabir, to his nephew Dilshad and to all those close to him.”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s