જીવન સ્પર્ધા નો વિષય છે – “વીણેલાં મોતી”. – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

જીવન સ્પર્ધા નો વિષય છે – “વીણેલાં મોતી”. – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Posted on November 19, 2010
by dhavalrajgeera| સંપાદન

” હે માનવ, તું કર્મ કર, ફળની આશા ન રાખ”.

જે મળે જ્યાથી મળે તે મોતી ને લે, ગોતી ને લે !

લીધુ હોય તે મોતીનો ઉપકાર માન.

ના ભુલ કે મોતી બનાવનાર કોણ છે ?

મોતી શોધનાર કોણ ને વાપરનાર કૉણ છે ?

મોતી પારખનાર કોણ ને પહેરનાર કોણ છે ?

મોતીની કિમ્મત કરનાર કોણ ને તોડનાર કોણ છે ?

હે માનવ મોતી ને દોરમા બાન્ધી મોતીનો હાર કર.

અને ગરવી ગુજરાત ના ચરણે ભેટ કર.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

This entry was posted in એક પંક્તી, ખાટી મીઠી, ગુજરાતી ગીત, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી. Bookmark the permalink. સંપાદન

One blogger likes this post One Response to જીવન સ્પર્ધા નો વિષય છે – “વીણેલાં મોતી”. – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

pragnaju | November 19, 2010 at 2:20 pm | | સંપાદન

“હે માનવ મોતી ને દોરમા બાન્ધી મોતીનો હાર કર.”
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવવું પાનબાઇ….આ એક પંક્તિથી ગુજરાતી સંતસાહિત્યમાં ઝબકારો કરનાર ગંગા સતી અને પાનબાઈનું નામ ગુજરાતીઓ માટે અજાણ્યું નથી. ભાવનગરના રાજપરા ગામમાં જન્મનાર ગંગાના લગ્ન સમળિયાના ગિરાસદાર કહળસંગ સાથે થયા હતા. લગ્ન વખતે તે કાળની રાજપૂત પરંપરા પ્રમાણે પાનબાઈ નામની કન્યાને સેવિકા તરીકે સાથે મોકલવામાં આવી હતી. લગભગ સમાન ઉંમરની પાનબાઈ ગંગાસતીને માટે અધ્યાત્મપંથની સહયાત્રી બની.
પ્રસ્તુત પદમાં ગંગાસતી માનવજીવનને વીજળીના ચમકારાની ઉપમા આપે છે. જેમ વીજળીનો ચમકારો ક્ષણિક હોય છે તેમ જીવન પણ ક્ષણિક છે. એમાં ઈશ્વરના નામનું મોતી પરોવવાનું છે. જો એ તક ચૂકી ગયા તો વીજળી થયા પછી અંધારું થઈ જાય એમ મૃત્યુ આવી પહોંચશે. વળી ભજનમાં ઉલ્લેખ છે કે એકવીસ હજાર છસ્સો કાળ ખાશે. તો એની પાછળ વૈજ્ઞાનિક ગણતરી છે. સામાન્ય રીતે આપણે દર મિનિટે ૧૫ શ્વાસોશ્વાસ લેતા હોઈએ છીએ. તો આ ગણત્રી પ્રમાણે એક દિવસના ૨૧,૬૦૦ શ્વાસોશ્વાસ થાય. એટલે કે કાળ એ રીતે સમયને ખાઈ રહ્યો છે. અને આમ જ એક દિવસ શ્વાસ બંધ થઈ જશે એથી હરિનામનું મોતી પરોવી લેવાનું છે.

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

4 responses »

 1. સુરતના દિલીપભાઇના ફેસબુક પેજ પરથી …

  ક – કહે છે કલેશ ન કરો.

  ખ – કહે છે ખરાબ ન કરો.

  ગ – કહે છે ગર્વ ન કરો.

  ઘ – કહે છે ઘમંડ ન કરો…

  ચ – કહે છે ચિંતા ન કરો.

  છ – કહે છે છળથી દૂર રહો.

  જ – કહે છે જવાબદારી નિભાવો.

  ઝ – કહે છે ઝઘડો ન કરો.

  ટ – કહે છે ટીકા ન કરો.

  ઠ – કહે છે ઠગાઇ ન કરો.

  ડ – કહે છે કયારેય ડરપોક ન બનો.

  ઢ – કહે છે કયારેય ‘ઢ’ ન બનો.

  ત – કહે છે બીજાને તુચ્છકારો નહીં.

  થ – કહે છે થાકો નહીં.

  દ – કહે છે દીલાવર બનો.

  ધ – કહે છે ધમાલ ન કરો.

  ન – કહે છે નમ્ર બનો.

  પ – કહે છે પ્રેમાળ બનો.

  ફ – કહે છે ફુલાઇ ન જાઓ.

  બ – કહે છે બગાડ ન કરો.

  ભ – કહે છે ભારરૂપ ન બનો.

  મ – કહે છે મધૂર બનો.

  ય – કહે છે યશસ્વી બનો.

  ર – કહે છે રાગ ન કરો.

  લ – કહે છે લોભી ન બનો.

  વ – કહે છે વેર ન રાખો.

  શ – કહે છે કોઇને શત્રુ ન માનો.

  સ – કહે છે હંમેશા સાચુ બોલો.

  ષ – કહે છે હંમેશા ષટ્કાયના જીવની રક્ષા કરો.

  હ – કહે છે હંમેશા હસતા રહો.

  ક્ષ – કહે છે ક્ષમા આપતા શીખો.

  જ્ઞ –કહે છે જ્ઞાની બનો.

  with best regards,

  AKHIL sutaria

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s