મારી આંખ ખુલે તો છે સારું ! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

મારી આંખ ખુલે તો છે સારું ! – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
==============================

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ આ જીવન શુ છે મારૂ ?

મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !

મારી આંખ ખુલે તો સારું !

મુજને મનમા નિશદિન થાતુ શા માટે જીવન મારુ ?

મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !

મારી આંખ ખુલે તો સારું !

નયનાની આળસમા મે તો ના નિરખ્યા જીવન દાતા,

ઝુરી ઝુરી જીવન ગાળ્યા અન્ધારા જીવન ભાસ્યા.

મન મન્દીરમા બેઠા પણ સારી દુનિયા એ ઢુઢે સૌ,

પ્રાણ પિયુને મેળવવા સૌ વિરહે વિચરે દુનિયા સૌ.

પ્રેમ ક્રુપાએ પામ્યો પ્રિતમ પિતામ્બર વાઘાધારી,

વ્રુન્દાવનમા રાસે રમતો સૌ સાથે એ વનમાળી.

સુતા સુતા પરોઢ થાતા આંખ ખુલે નિરખે મારી,

મલકે સામે મુજની મારી મોહન મુરલીનો ધારી.

રમતા રાસે રાજે આજે માણયો મનનો મોહનીયો,

ગીતે ગીતે ગરવે ગાતૉ રાધે રાઘે ગોવિન્દો.

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

5 responses »

 1. મુજને મનમા નિશદિન થાતુ શા માટે જીવન મારુ ?

  મોડી વહેલી આપણ સૌની આંખ ખુલે તો છે સારું !

  મારી આંખ ખુલે તો સારું !
  ખૂબ મઝાનું ચિંતન

  પ્રભો ! જન્મે જન્મે કર ધરી કંઈ શસ્ત્ર ઊતર્યા,

  નખાગ્રે, દંતાગ્રે, દમન કરિયું શબ્દછળથી,

  સજ્યું વા કોદંડ, ગ્રહી પરશુ, ચક્રે ચિત ધર્યું,

  તમે આ જન્મે તો નયનરસ લેઈ અવતર્યા.

  નૃસિંહાવતારમાં નખશસ્ત્ર હતું, વરાહ અવતારમાં દાંત, વામન અવતારમાં શબ્દને શસ્ત્ર બનાવ્યું, રામાવતારમાં ધનુષ-બાણ, ભગવાન પરશુરામ પરશુ લઈને ઘૂમી વળ્યા ને કૃષ્ણાવતારમાં શસ્ત્ર હતું ચક્ર. જ્યારે આ જન્મે ?…હવે પ્રભુ તમે. નયનોમાં નીતરતો સ્નેહ – લઈને અવતર્યાં. ત્યારે મારા અંતર ચક્ષુ…

 2. ROSHNI – featuring performances by a group of 9 musicians and singers from India who are completely blind and have never seen any light or color. The musical orchestra is a quest for excellence by the performers despite severe natural handicap and not only showcases music exploration but also portrays a true inspiration in life!
  Enjoy them on youtube here!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s