મ્રુત્યુ મરી ગયુ રે લોલ – રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

સામાન્ય

સ્વજનના વીરત્વની ઝાખી થાય છે.

જીવને છેલ્લો શ્વાસ કેમ લેવો  બતાવે છે.

કૈલાસને પ્રજ્ઞા ના સાથનો આનન્દ છે.

ઈ મેલથી સ્વજનના સહકારની ઝાખી થાય છે.

જીવને જીવનમા મ્રુત્યુને પણ માણવાનુ છે.

સાથે સૌ  મ્રુત્યુ મરી ગયુ રે લોલ ગાવાનુ છે.

દિવાળી આવી ને અજવાળા લાવી છે.

નુતન વર્ષ ભાનુ સહ પ્રભાત લાવી છે.

ઉષા દિપાવલી સહ નવ જીવન લાવી છે.

રાજ ની ભાઈબીજ  સાથે વધાઈ  લાવી છે.

 

રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

5 responses »

 1. Jagadguru Shree Kripaluji Maharaj
  Jagadguru Kripaluji – A Brief Life History – Message from Shree Maharajji
  Message from Shree Maharajji
  [English translation]

  Dear friend!

  Radha Krishn are everything for you. They are truly yours forever by all means, and you only belong to Them. Don’t think that Krishn is Almighty Supreme God Who is not easily accessible to common souls. He is just yours. Radha Krishn are so kind and loving that They are waiting for you with Their open arms to embrace. Leaving all the worldly attachments just look at Them with full faith and confidence like a small child and They will become yours forever.

  Austerity, yog, or vigorous practice of meditation etc., are never required in order to receive Their Grace as They are causelessly merciful by nature. Just have unflinching faith in Them. That’s all you have to do. Your eternally ruined luck will be instantly transformed and you will become Theirs forever. You just give yourself into Their hands and see that They will do everything for you.

  (Our scriptures tell that) They have embraced great sinful souls; then why don’t you develop full faith in Them? What are you hesitating for?

  Trust my words, just do it and see…

  Yours,
  Kripalu

  Home | Jagadguru Kripaluji | Current News | JKP Ashrams | Charitable Works | Newsletter | Path to God
  Devotion (bhakti) | Speeches | Kirtans | Sadhana Intensive | Festivals | Literature | JKP Shop | Video & Slideshows
  Int’l Programs | Media | Contact us | Glossary | Links

  Copyright © since 1942, Jagadguru Kripalu Parishat, Radha Madhav Dham

 2. \ regard to all the religions so he has reconciled their philosophies and has explained all the relevant issues that a devotee desiring God’s love may need to know. Thus, it describes the true aim of human life, reconciles the arguments of materialism and spiritualism, details the theories of karm and gyan, describes the potentiality of bhakti, reveals the secret of God realization that happens through the Grace of a true Saint and also tells the virtues of such a Saint. It also describes the practical form of karm yog and the prohibitions for a devotee for his safe progress on the path of devotion.

 3. ફરીથી
  કેવળ સ્થૂળ બુદ્ધિથી – પછી એ ગમે તેટલી તીવ્ર કે તીક્ષ્ણ હોય તો પણ – આ જગતના રહસ્યને પામી શકાય તેમ નથી. અધ્યાત્મ વિષયોમાં વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ કરીને શાસ્ત્રોમાં અતિ દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. શ્રદ્ધા એટલે જે આપણે જોતા નથી તે માનવું અને તેનું ફળ છે -જે આપણે માનીએ છીએ તેનું દર્શન.
  મૃત્યુનાં ચાર દુ:ખ છે :
  ૧ શરીર-વેદનાત્મક,
  ૨ પાપ-સ્મરણાત્મક,
  ૩ સુહૃન્મોહાત્મક અને
  ૪ ભાવચિંતનાત્મક. એના ઉપાય ક્રમાનુસાર આ પ્રમાણે છે : નિત્યસંયમ, ધર્માચરણ, નિષ્કામતા અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા.મૃત્યુના દુ:ખને ટાળવા માટે મૃત્યુને હંમેશાં યાદ રાખવું, બુદ્ધિમાં મરણ-મીમાંસા દ્વારા નિ:સંશયતા પેદા કરવી અને રોજ રાતે સૂતાં પહેલાં મરણનો અભ્યાસ કરવો; આમ આવી ત્રેવડી સાધના કરતાં રહેવું.

  રોજ તમે ગ્રેવમાં છો તે કલ્પના કરો અથવા ચિતા પર પોઢો.
  Nestling in the foothills of the Alps in northern Italy,
  30 miles from the ancient city of Turin, lies the valley of Valchiusella.
  Peppered with medieval villages, the hillside scenery is certainly picturesque.

  But it is deep underground,
  buried into the ancient rock,
  that the region’s greatest wonders
  are concealed.But i feel…
  You are lying there, I hear no silent cry
  A nameless spirit under the cloudy sky
  You’ve left my life and you left my heart
  I feel endless days of present and past
  Eagles fly into the night
  And the world seems to die
  Please come back into my life
  I need you warming light
  I open the grave
  And close your eyes
  I touch your face
  Where your spirit lies
  Feel the silence
  Why have you left me – my beautiful one
  I can’t accept it that you have gone
  Eagles fly into the night
  And the world seems to die
  Please come back into my life
  I need you warming light
  I open the grave
  And close your eyes
  I touch your face
  Where your spirit lies
  Feel the silence…plunges 300 metres below ground

  You can see all comments on this post here:
  http://dhavalrajgeera.wordpress.com/2011/10/27/earthscraper/#comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s