મૂળ રે વિનાનું કાયાં- રવિ સાહેબ – * સ્વર – રાસબિહારી દેસાઇ

સામાન્ય

શનિવાર, 17 ડિસેમ્બર, 2011

મૂળ રે વિનાનું કાયાં- રવિ સાહેબ

 

કવિ – રવિ સાહેબ
સ્વર – રાસબિહારી દેસાઇ

મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું જી રે,

એ જી એને પડતાં નહીં લાગે વાર રે.
એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું હો જી.
એ જી એને પ્રેમનાં રે ખાતર પુરાવજો જી રે ,
એ એની પાળ્યો પહોંચી પિયાળ રે હાં…એને સત્યનાં રે પાણીડાં સીંચાવજો જી રે,
એ જી એની નૂરત સૂરત પાણીયારી રે હાં…
એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું હો જી.
એ જી એને શીલ રે સંતોષ દોનું ફળ હુવા જી રે ,
એ તો અમર ફળ રે કહેવાય .
રવિ ગુરૂ એમ કહે ભાણ રે જી
તમે પ્રભુને ભજો તો ભવપાર રે.
એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું હો જી.
(શબ્દો – આનંદાશ્રમ)

Read more: અભિષેક: મૂળ રે વિનાનું કાયાં- રવિ સાહેબ http://www.krutesh.info/2011/12/blog-post_17.html#ixzz1gnkXNMTS

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

6 responses »

 1. Dear Kritesh,

  Send me the E Mail.
  I had a e mail from Rasbhai Yesterday. I am sending this bhajan which remind us this mortal body and imortal soul.
  Rajendra Trivedi, M.D.
  Tulsidal wants to thanks and wish you well.
  http://www.bpaindia.org

  મૂળ રે વિનાનું કાયાં- રવિ સાહેબ – * સ્વર – રાસબિહારી દેસાઇ

  tulsidal.wordpress.com

 2. રવિ ગુરૂ એમ કહે ભાણ રે જી

  તમે પ્રભુને ભજો તો ભવપાર રે.
  એવું મૂળ રે વિનાનું કાયા ઝાડવું હો જી……………………………………
  A Simple example of a Tree without the Roots…..& compared to a Human Being !
  Liked the Rachana.
  Very Good Message !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting ALL to Chandrapukar !

 3. Hencefoth,anyone or everyone who places a song in a blog,he sh’d take care to give ( i ) the name/s of the singer/s ( i i ) name of the poet ( i i i ) name of the composer ( i v ) the CORRECT text of the song….While we appreciate his well-intentioned endeavours, it would be in the fitness of things for him to take pains to go to the roots & details which are invaluable to reach out to a sensible reader & listener at large.
  A line in reply/ response will be equally appreciated.

 4. E Mail from Rasbhai..

  ——— Forwarded message ———-
  From: Rasbihari Desai
  Date: 2011/12/19
  Subject: Re: રાસબિહારી દેસાઇ
  To: rmtrivedi@comcast.net

  Krutesh , a few months back, had come to us for our albums; THEN he started his blog ;the songs-two of them, “travelled” back to us “via” Raju-via Krutesh,to complete the “circuit” ! !
  The world is so small , isn’t it ?
  -harihi ommm

  2011/12/18 Dr. Rajendra Trivedi, M.D.

  Dear Rasbhai,

  Your advise and comment willbe noted and Abhishek Blog owner Kritesk and Tulsidal who is Trivedi parivar will put as you wanted it.
  Love and pranam

  Rajoo

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s