સારું આકાશ એક હીંડોળાને ખાટ, – સ્વર – રાસબિહારી અને વિભા દેસાઇ

સામાન્ય

કવિ, સંગીત – અવિનાશ વ્યાસ
સ્વર – રાસબિહારી અને વિભા દેસાઇ

http://www.4shared.com/embed/827331198/4fec0dac

સારું આકાશ એક હીંડોળાને ખાટ,
એમાં ઝૂલે મારી જગદંબા માત,
હીંડોળાને ખાટ.

દસે દિશાએ એનો હીંચકો રે ઝૂલતો,
એનું રૂપ છે અનુપ તો વિરાટ
હીંડોળાને ખાટ.

ચાંદા ને સૂરજના કડલે ટીંગાડ્યો
કિરણોની સાંકળનાં બંધે બંધાયે
એની એક ઝોક અડે જઇને અજવાળી રાતને
બીજી ઝોક અડતી પ્રભાત.

હીંડોળાને ખાટ.

દૈવિ હીંડોળાને દોરી કોઇ હીંચતું
જાણે કોઇ લોચન ઉઘાડતું ને મીંચતુ.
ઇન્દ્રધનુષ કેવું અંગ બાંધ્યું ફમતડૂ
જેને સાત સાત રંગની ભાત
હીંડોળાને ખાટ.

Read more: અભિષેક: સારું આકાશ એક હીંડોળાને ખાટ – અવિનાશ વ્યાસhttp://www.krutesh.info/2011/10/blog-post_07.html#ixzz1gkNkF3qS

Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

 1. Thank you,Dr.( means “D(ea)r”too ! ) Raju !

  Is this only for reading,& not for listening ?
  O.K.!
  One correction :
  the 3rd line in the 2nd antara : the correct word is “foomatadun” ( i.e. foomatun ) & not “kuvaatanu”.Pl.correct it in your entire blog.
  You don’t have the printed texts of all the songs in the folder accompanying our album “ame komal komal”, right ?
  This song is the 1st one in that album.If you had that folder, this error wouldn’t have occured.
  Anyway,we deeply appreciate your honest endeavours.
  -harihi ommm
  LOVE,

  r.& v.
  (Rasbhai and Vibhaben)

 2. Dear Vibhaben and Rasbhai,

  I have put your comment and corrected “Fumatadu….”Also, send Krutesh – for Abhishek blog to correct who did put your bhajan and Geet.
  Tulsidal put as a family blog.Dadicated to Dadaji….Our Fater,
  Vaidya Mulshanker Punjiram Trivedi aka Mulaji or Kali Tulasi.
  When are you visiting Boston?
  Pranam to Kanakben and love to both of you with many Hugs….

  Rajoo

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s