વધામણા માતાજીના ગરબાથી…..Now Tulsidal is starting his seventh Year for Trivedi Parivar.

સામાન્ય

 

વધામણા માતાજીના ગરબાથી…
 

 …..Now, Tulsidal is starting his seventh Year for Trivedi Parivar and all who enjoys this “Tulsidal”Blog.

To day is Navtatri Astami and Dear Pragnaben has send this to me on my 71 st  Birthday.

 

રામરસ રેલતા ઓ થનગનતા ધીર વીર !

તનમન મૂકીને આજ સોંપી માને સૌ પીર,

હૈડે માતૃ-અમીરસધાર ગ્રહતા સંચરજો શિવદ્વાર,

દિલ-મન મ્હોરતાં આવોને થઈને માના ઉર-ધબકાર !

ઘમ્મર ઘૂમતા આવોને મારી માને ગરબે આજ !

ઝનનન ઝૂમતા આવોને લઈને સરવા દિલનાં સાજ !

……………………………………….

મારી માને મંદિરિયે આજ રમવા આવોને !

મારી માતાને ગરબે આજ ઘૂમવા આવોને !

……………………………………

માનું મંદિર સારું વિશ્વ આ સૂરીલું ,

સાત-સાત સાગર ને અવનિ-અંબર ભર્યું ,

એ માતને બિરદાવતા કો વીરને વધાવવા

હેત હૈયાનાં , હાં રે દિલડાનાં ફૂ લડાં લઈ આજ

હૂલતાં આવોને ! .. મારી માને મંદિરિયે આજ …

માને મંદિરિયે સાત-સાત દીવડી ,

લાલ , નીલ , લીલેરી , ઝગમગતી જાંબલી ,

દીવડે લહેરાતી માત સપ્તપદી પાડતી ;

એને પગલે , માને કુમકુમ પગલે પળવા આજ

ઝૂમતા આવોને ! .. મારી માને મંદિરિયે આજ

— On Mon, 10/22/12, Suresh Jani <sbjani2006@gmail.com> wrote:

 Suresh Jani <sbjani2006@gmail.com>
 to

Dr. Rajendra Trivedi

 
રાત્રિને જન્મ દિનની વધામણી
Advertisements

About dhavalrajgeera

Physician who is providing free service to the needy since 1971. Rajendra M. Trivedi, M.D. who is Yoga East Medical Advisor www.yogaeast.net/index.htm http://www.yogaeast.net/index.htm Graduated in 1968 from B. J. Medical College, Amadavad, India. Post Graduate training in Neurological Surgery from Charles University in Czechoslovakia. 1969 - 71. and received Czechoslovakian Government Scholarship. Completed training at the Cambridge Hospital and Harvard University in Psychiatry. Rajendra M. trivedi is an Attending Psychiatrist at Baldpate Hospital. He is the Medical Director of CCA and Pain Center in Stoneham, MA where he has been serving the community since 1971 as a Physician. OTHER AFFILIATIONS: Lifer of APA - American Psychiatrist Association Senior Physician and Volunteer with Massachusetts Medical Society and a Deligate of the Middlesex District. www.massmed.org Patron member of AAPI - American Association of PHYSICIANS OF INDIA. LIFE MEMBER OF IMANE - Indian Medical Association of New England. Member of the Board of Advisors "SAHELI, Boston,MA. www.saheliboston.org/About1/A_Board Dr. Trivedi is working closely with the Perkin's School for the Blind. www.perkins.org. Dr. Trivedi is a Life member and Honorary Volunteer for the Fund Raising Contact for North America of BPA - Blind People Association of Amadavad, India. www.bpaindia.org Dr.Trivedi is the Medical Advisor for Yoga East since 1993. He is a Physician who started Health Screening and Consultation At Shri Dwarkami Clinic in Billerica, MA. https://www.dwarkamai.com/health-and-wellness

2 responses »

  1. આપને સપરિવાર નવરાત્રિની સર્વ શુભ કામનાઓ સાથે,
    આપનો જ ધીરુભાઇ વૈદ્ય-સૂરત.
    આપ ડીસેમ્બરમાં ભારત આવનાર છો? મને મળી શકાય
    તો મને આનંદ થશે.
    ધીરજલાલ વૈદ્ય.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s