જુનું તો થયું રે દેવળ – મીરાંબાઈ

વિડિઓ

 

જુનું તો થયું રે દેવળ, જુનું તો થયું,

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

આરે કાયા રે હંસા, ડોલવાને લાગી

પડી ગયા દાંત માયલી રેખુ તો રહી

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

તારે ને મારે હંસા પ્રિત્યુ રે બંધાણી

ઉડી ગયો હંસ પિંજર પડી તો રહ્યું

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

બાઇ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરીધરના ગુણ

પ્રેમ નો પ્યાલો તમને પાવું ને પિવું

મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જુનું તો થયું

 

2 responses »

  1. પ્રેમનો પ્યાલો તમને પાઉં ને પીઉં
    સ ર્વ ધ ર્મ નો સાર
    તો દરેક સંતો કહે છે તે પ્રમાણે-
    અનન્ય ,નીરંતર, નીત્ય વર્ધમાન,નિષ્કામ પ્રેમ મનથી કરવો મીરાંબાઈની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું એક લોકપ્રિય પદ. જીવને જીવન સાથે ગમે એટલી પ્રીત કેમ ન થઈ જાય, દેવળ જૂનું થાય એટલે હંસ તો ઊડી જ જવાનો… જીવન ટૂંકું અને ક્ષણભંગુર છે. શરીર ડોલવા માંડે, મોઢું બોખું થઈ જાય પણ દાંતની નિશાની મહીં રહી જવાની… આપણે તો જવાના પણ ટૂંકા આ જીવતરમાં ગિરિધરના પ્રેમનો પ્યાલો ખુદ પીએ અને સૌને પીવડાવીએ એ જ આપણી નિશાની કાયમ રહી જવાની…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s